Hvilke av FNs bærekraftsmål er relevant for en bedrift som IKEA?

Den neste delen av valgemnet «digital markedsføring» blir ledet av foreleser Cecilie Staude. Denne delen av emnet handler om sosial kommunikasjon, og blir i år som i fjor satt inn i et bærekraftig perspektiv. I denne delen har vi blant annet lært hvordan vi som markedsførere kan rette oss mot forbrukerne på en mer bærekraftig måte og hvilke områder Norges bedrifter burde ha ekstra fokus på i deres markedsføring. I dette første blogginnlegget vil jeg se nærmere på FNs bærekraftsmål. Ettersom målene er mange, har jeg valgt å gå enda dypere inn på møbelbransjen og hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for nettopp denne bransjen. Grunnen til at jeg ønsker å rette meg inn mot møbelbransjen er på bakgrunn av at denne bransjen er svært relevant for min eksamensbesvarelse, da denne besvarelsen tar utgangspunkt i møbelgiganten IKEA. 

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er utviklet av den internasjonale organisasjonen, FN. Den ble utviklet på bakgrunn av klimaendringene i verden, og målene skal fremstå som en felles arbeidsplan- hvor alle verdens land skal ta del av planen for å være med på kampen om å realisere målene innen tidsfristen. Tidsfristen er satt til år 2030. Denne arbeidsplanen består av 17 hovedmål, hvor hvert og ett av disse igjen består av flere delmål. Delmålene viser til mer konkrete punkter som skal være til hjelp for å etter hvert oppnå det overordnede målet. Selv om de 17 målene tar for seg ulike bærekrafttemaer, har de likevel en ting til felles. Målene skal være med på å «utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030» (FN, 2021). I løpet av underkanten av et tiår ønsker De Forente Nasjoner altså at alle verdens land skal være med på å oppnå denne visjonen. 

For at dette skal være gjennomførbart er det svært viktig at alle verdens land deltar på de ulike frontene. Hvilke utfordringer som er aktuelle fra land til land varierer noe- men ved å bidra på de frontene man har mulighet til, vil FNs bærekraftsmål kunne nås innen 2030. Selv om det er svært viktig at landene bidrar med det de kan- er det i hovedsak bedriftene rundt om i de ulike landene som sitter med makten til å realisere målene. Skjermbildet under viser de 17 ulike hovedmålene. Det er altså disse målene som skal nås i løpet av det neste tiåret, og det er derfor essensielt å se på hvilke av målene som appellerer til de ulike bransjene. 

Skjermbilde tatt fra FNs nettside 18/2-2021: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Hvilket bærekraftsmål er relevant for IKEA?

IKEA er en bedrift vi alle kjenner godt til. I løpet av vår tid på jorden har de aller fleste nordmenn på ett eller annet tidspunkt eid et IKEA-møbel. Denne møbelgiganten er spesielt kjent for en ting; Nemlig å ha de laveste prisene på markedet. Når folk flest tenker på bærekraftige produkter- tenker vi høy pris. Derfor er det svært imponerende at nettopp IKEA har utviklet sin egen visjon om å oppnå en rekke bærekrafts relaterte mål innen samme tidsfrist som FN, nemlig 2030. 

Av FNs bærekraftsmål vil hovedmål 12 «ansvarlig forbruk og produksjon» være svært bransjerelevant. I møbelbransjen blir det benyttet store ressurser på å utvikle nye og tiltalende møbler til alle verdens hjem. Mange trær blir kappet for at vi skal ha stoler å sitte på, spisebord stort nok til å ta imot alle vi er glade i- og ikke minst, skap til oppbevaring av alle eiendelene våre. IKEA har selv utviklet mål som går under nettopp dette punktet. Blant annet skal IKEA «Gi møbler nytt liv» (IKEA, 2021). For å oppnå dette har de begynt å reparere og pakke om varer som ellers ville blitt kastet på grunn av feil. Bare det siste året unngikk IKEA å kaste 47 millioner møbler (IKEA, 2021). I tillegg skal de også i løpet av det neste tiåret teste ut et konsept som baserer seg på å lease møbler (IKEA, 2021). Sesonger kommer og går-, og det tar ofte ikke lange tiden før vi får lyst til å fornye hjemmene våre. Med dette konseptet har IKEA et håp om at produktene deres kan leve lenge i ulike hjem, noe som vil gjøre at de sparer seg for mye avfall. 

Alt i alt arbeider IKEA innstendig med å bli en mer bærekraftig bedrift. Det de gjør er et svært viktig krafttak i kampen om å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Møbelgiganten har allerede gjort mange gode grep- og det blir spennende å følge reisen deres videre. Dersom de største bedriftene rundt om i verden ikke bidrar med det de kan- vil jobben om å oppnå målene bli langt vanskeligere. Derfor heier vi på bedrifter som IKEA som gjør alt de kan for å hjelpe nettopp dine etterkommere! 

Referanser:

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/baerekraftsmalene-vare-pubb01a1de0

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *