Blogging som en essensiell del av læringsprosessen

Denne bloggen er som nevnt tidligere opprettet som en del av min bachelorutdanning i markedsføring og salgsledelse. Som en del av valgemnet «Digital markedsføring», skal det blogges jevnlig gjennom hele semesteret. Blogginnleggene vil være faglig orienterte, og omhandle ulike temaer vi vil støte på innenfor digital markedsføring. Første uken etter studiestart er gjennomført, og jeg sitter allerede igjen med en hel haug av ulike inntrykk og nye metoder å arbeide på. Under denne første uken har vi blant annet fått hjelp av forfatter Marianne Hagelia. Marianne har skrevet boken «Digital studieteknikk: Hvordan lære i informasjonssamfunnet». Denne boken tar for seg ulike studieteknikker som er tilpasset alle de nye digitale mulighetene som i dag er en stor del av vår nye hverdag.

Uendelige muligheter

Det finnes uendelig mange ulike metoder å lære seg ting på. Hva som fungerer best for hver enkelt er svært individuelt. Dersom man ser på en gruppe studenter eller elever helt ned fra barneskole alder- Og opp til høyskolestudium- Vil hver og en av disse personene antageligvis ha sin nærmest unike studieteknikk de mener fungerer godt for seg. Så hvorfor akkurat blogg? I løpet av den siste uken, har jeg som nevnt fått mange nye inntrykk og ulike metoder å arbeide på. Ved å benytte meg av bloggen på måten jeg nå gjør- og vil gjøre i tiden framover, følger jeg bedre med i forelesningene. Jeg får i oppgaver å skrive om blant annet ulike temaer vi har gjennomgått i forelesningene underveis i uken. Dette gjør at oppmerksomheten og konsentrasjonen min under forelesninger varer lenger. 

I tillegg, blir man også utfordret på en helt annen måte enn tidligere. Det å benytte seg av en blogg, vil i første omgang gjøre så elevene og studentene oppnår dybdelæring. Istedenfor å kun røre overflatene av ulike temaer, vil vi nå ha mulighet til å sette oss ordentlig inn i hva de ulike temaene faktisk dreier seg om. På denne måten får man en helt annen forståelse av pensumet. I tillegg til fordelene som omhandler læringsprosessen, kan bloggen også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet på et senere tidspunkt. Bloggen er med på å gi hver enkelt student en digital faglig identitet. Denne identiteten forteller noe om hvem du er som person, og hvordan arbeidet ditt er. Dette kan være svært viktig for fremtidige arbeidsgivere. I bunn og grunn er bloggen en mulighet for hver enkelt til å vise kunnskap og personlighet gjennom skriving. 

Bilde av cottonbro fra Pexels

Burde blogging bli en del av flere studieretninger?

Blogging i faglig sammenheng har flere positive effekter. Som nevnt tidligere får studentene en helt annen forståelse av fagstoffet ved å blogge. Dersom studenten kun hadde fulgt med i forelesningen, ville forståelsen av de ulike temaene vært betydelig mindre. Ved at studenten derimot setter seg ned i etterkant av forelesningen og blogger, vil studenten benytte seg av informasjonen fra forelesningen fortløpende, noe som vil føre til at informasjon vil feste seg bedre hos studenten- Og forståelsen av fagstoffet øker. Hagelia nevner også at det ikke bare er i etterkant av forelesninger studenter bør blogge. Dersom studenten møter på et tema som virker utfordrende og ukjent, vil bloggingen være med på å gjøre at studenten blir nødt til å ikke bare gjenfortelle temaet- Men sette seg ordentlig inn i det for å på en god måte kunne forklare temaet ovenfor sine lesere. 

Selv om det er i underkant av en uke siden opprettelsen av denne bloggen, har jeg allerede stilt meg samme spørsmål flere ganger. Hvorfor har ingen foreslått blogging som en mulig del av en læringsprosess tidligere? Personlig, mener jeg flere ulike studier ville hatt stor nytte av at studentene blogget om ulike temaer underveis i studiumet. Spesielt nå når vi befinner oss i en pandemi som har gjort det utfordrerne for mange studenter å følge med på undervisningen, ville ukentlige bloggoppgaver gjort slik at studentene fikk en mye bedre struktur på studiet sitt istedenfor at flere studenter ender opp med å egentlig ikke ha forståelse for pensum- Men har pugget svarene utenat.

Ved en ordinær skoleeksamen får studenten i minimal grad vist personlige meninger (dersom dette er aktuelt) og viser i størst grad kun pugging av pensum. Dersom studentene blogger ukentlig gjennom semesteret, vil disse blogginnleggene kunne benyttes til å øve til eksamen på slutten av semesteret. I tillegg ville studentene hatt all informasjon samlet på et sted, og ikke minst- Vist all kunnskapen de sitter på til fremtidige arbeidsgivere. Jeg mener også at blogging ikke bare burde benyttes på universitet og høyskolestudier- Men også på videregående alder. Verden i dag blir mer og mer digital, så hvorfor ikke lære elevene i tidligere alder at digitale plattformer også kan benyttes for å gjøre læring morsomt? 

Referanser:

https://www.hagelia.no

https://www.krokan.com/arne/

1 tanke angående “Blogging som en essensiell del av læringsprosessen

  1. Marius Vetaas Thomassen

    Veldig bra skrevet, og jeg er helt enig i refleksjonen din rundt hvilken rolle en blogg kan spille i en læringsprosess!

    Svare

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *