Kategori: Uncategorized

Refleksjonsnotat fra Digital Markedsføring, del 1

Første del av valgemnet «digital markedsføring», ble ledet av professor Arne Krokan. Når vi nå nærmer oss slutten av denne første delen, sitter jeg igjen med enormt mye kunnskap. I denne delen av faget har vi i hovedsak lært om digital økonomi, forretningsmodeller og ikke minst teknologi og den enorme utviklingen som har skjedd de […]

Hva kan blokkjeder benyttes til i Norge?

Blokkjeder er en teknologi det kan være noe vanskelig å forstå. Teknologien er innviklet, men er likevel en svært viktig del av fremtidens teknologi og muligheter. Blokkjeder vil antageligvis bli mer og mer brukt i fremtiden, og det er dermed essensielt å forstå hva det er- og hvordan disse blokkjedene fungerer. I dette innlegget skal […]

Er vi fanget i vår egen sannhet?

I vår forelesning med Arne Krokan gikk vi inn på et tema som er svært viktig å belyse og ikke minst, ha kjennskap til i henhold til utviklingen av internett. For ved denne typen utvikling, følger det også med negative sider. To begreper som er svært relevante innenfor dette, er filterbobler og ekkokammer- og i […]

Finn.no – Kjøp, salg og bytte

En digital plattform kan være mye forskjellig. Likevel, er det en ting alle plattformene har til felles og dette er deres evne til å yte en tjeneste eller service for sine kunder. En digital plattform er i hovedsak en digital infrastruktur som åpner plattformen deres for andre aktører enn kun eierne av den digitale plattformen. […]

Sosial fobi i en verden full av mennesker

Virtual Reality (VR) er et system som gir enhver person mulighet til å ta på seg et par briller og oppleve en helt annen virkelighet enn sin egen. Virtual reality er mest omtalt i sammenheng med videospill på datamaskiner og TV. Denne teknologien har blitt kraftig forbedret de senere årene. Selv om VR benyttes mest […]

Hvordan ville handleturen blitt visst du ikke møter et eneste vennlig smil?

I mitt forrige innlegg nevnte jeg at mennesker over hele verden er bekymret for å miste arbeidsplassene sine til kunstig intelligens. I Norge er det nær 300 000 arbeidsplasser i varehandelen. Varehandel er et av de arbeidsområdene i verden som har vært truet av kunstig intelligens og den raske utviklingen. I tillegg til varehandel, er det […]

Kunstig intelligens

Den andre forelesningen i valgemnet «Digital markedsføring», ble ledet av professor og foreleser Arne Krokan. I denne forelesningen tok Krokan oss igjennom et tema som ikke bare er svært spennende- Men også skremmende og tenkte på. Mennesker over hele verden er bekymret for å miste arbeidsplassene sine og stiller seg spørsmålet om arbeidsplassene deres vil bli erstattet […]

Blogging som en essensiell del av læringsprosessen

Denne bloggen er som nevnt tidligere opprettet som en del av min bachelorutdanning i markedsføring og salgsledelse. Som en del av valgemnet «Digital markedsføring», skal det blogges jevnlig gjennom hele semesteret. Blogginnleggene vil være faglig orienterte, og omhandle ulike temaer vi vil støte på innenfor digital markedsføring. Første uken etter studiestart er gjennomført, og jeg […]

Studentlivet i koronapandemien

12. Mars er en dato vi sent vil glemme. Dette er datoen hvor hverdagen vår- og alle våre faste rutiner ble snudd på hodet. Jeg husker fortsatt dagene i forveien, hvor hovedfokuset på alle nyhetssendingene handlet om på hvilken måte koronapandemien ville påvirke det norske folk. Når pressekonferansen startet denne datoen, satt store deler av […]