Hypotetisk jobbintervju – Amnesty

Amnesty er en organisasjon som arbeider for å oppnå frihet, likeverd og rettferdighet for mennesker rundt om i hele verden. Det spiller ingen rolle hvor du bor, hvem du er eller hvilken etnisitet du her- Amnesty har uansett et ønske om å hjelpe. I tillegg til sin egen hjemmeside benytter Amnesty seg av ulike sosiale plattformer som blant annet Facebook, Instagram og Youtube. Dette gir Amnesty mulighet til å nå ut til en stor følgerskare- og dermed spre budskapet sitt godt utover landegrenser. Disse kanalene kan benyttes til ulike formål fra Amnesty sin side- ettersom brukergruppene av de ulike kanalene varierer i noen grad. Selv om mange av brukerne av plattformene er de samme, er det likevel forskjellig iblant annet hvor ofte de ulike brukerne benytter seg av hver av disse. 

Selv om Amnesty benytter seg av flere plattformer, er hovedformålet med de ulike sosiale plattformene å skape bevissthet rundt ulike emner. Dette gjør de ved å blant annet lage underskriftskampanjer, hvor hver og en går inn og skriver under- hvor man registrerer blant annet epostadresse som senere kan benyttes til å holde personen oppdatert på hvordan sakens utvikling ligger ann. Personlig har jeg inntrykk av at Amnesty benytter markedsføringsmidlene sine på en god måte- og ettersom jeg ikke vet hvor store deler av inntektene deres som går til markedsføring, vil det være vanskelig å komme med forslag til forbedringer i organisasjonens markedsføring. 

Bilde hentet fra www.amnesty.no

Måling og analysering

For å vite hvilke markedsføringstiltak som fører til økt trafikk og gode resultater, er det viktig å analysere tiltakene på en god måte. Dette kan blant annet gjøres ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Amnestys inntekt kommer i hovedsak fra donasjoner fra ulike hjelpere rundt om i hele verden. For å ha mulighet til å sikre disse inntektene frem i tid- vil det være helt essensielt å måle hvilke kampanjer og tiltak som faktisk fører til flest donasjoner. Ved hjelp av Google Analytics kan Amnesty få inntrykk av flere ulike virkemidler ved hjelperne sine. Dette kan blant annet være hvor i verden hjelperen holder til, hvilken plattform de har sett kampanjen eller tiltaket på, og hvilken aldersgruppe personen befinner seg i. 

Organisk søk og SEO

For alle bedrifter er synlighet på søkeplattformer et viktig markedsføringstiltak. Dette gjelder også for Amnesty. Ettersom Amnesty er en veldedig organisasjon- vil dette punktet være ekstra viktig, ettersom dette er en form for markedsføring som ikke koster annet enn tid. 

Ved å gjøre et raskt søk på Google hvor søkeordet er «menneskerettigheter», er Amnestys nettside rangert som nummer fem. Ingen av nettsidene som dukker opp over Amnestys er betalte plassinger- noe som gjør at dersom Amnesty benytter seg av Google Ads vil de antageligvis få den høyeste rangeringen på dette søkeordet. Likevel, har jeg full forståelse for at en veldedig organisasjon ikke ønsker å benytte markedsføringsmidler på annonser på disse søkemotorene. 

Ettersom Amnesty dukker opp som nummer fem på listen- tyder dette på at de har jobbet med SEO innad på egen nettside. Google «belønner» nettsider med gode løsninger, høy hastighet på innlastning og andre ting- noe det virker som at Amnesty har kontroll på ettersom de rangerer på den plasseringen de gjør. 

Referanser:

www.amnesty.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *