Sosial fobi i en verden full av mennesker

Virtual Reality (VR) er et system som gir enhver person mulighet til å ta på seg et par briller og oppleve en helt annen virkelighet enn sin egen. Virtual reality er mest omtalt i sammenheng med videospill på datamaskiner og TV. Denne teknologien har blitt kraftig forbedret de senere årene. Selv om VR benyttes mest i sammenheng med dataspill, er mulighetene til denne teknologien mange. Denne formen for teknologi kan blant annet benyttes til visninger av boliger, ulike simuleringer og behandling av fobier. I dette innlegget ønsker jeg å se nærmere på hvordan virtuell virkelighet kan benyttes som et hjelpemiddel i behandlingen av ulike fobier.  

Fobier i Norge

Fobier kommer i mange ulike former og tilstander. Ifølge Norsk helseinstitutt var de vanligste fobiene i Norge i 2016 følgende: sosial fobi, agorafobi, klaustrofobi og hemofobi. Dette er kun et lite utvalg av fobier store deler av det norske folk sliter med daglig. Store deler av behandlingen mot fobier i Norge er å utsette personen med fobien for nettopp det personen er redd for. Vi har alle fått beskjed om at dersom vi ikke utsetter oss for det vi er redde for, så vil angsten mot dette aldri forsvinne. Likevel, er det store deler av personer med fobi som ikke klarer å utsette seg for nettopp disse «problemene». Dersom en person har sosial fobi, vil den beste kuren mot dette være å utsette seg for sosiale sammenkomster eller besøke steder med store folkemengder. Dette er lettere sagt enn gjort. Ettersom disse situasjonene er svært ubehagelige og kanskje til og med angst fremkallende hos personene det gjelder, vil dette være vanskelig- ettersom du ikke har noen mulighet til å komme deg raskt bort fra stedet dersom det behøves. 

Ved bruk av VR som behandlingshjelpemiddel, vil disse personene ha mulighet til å ta på seg briller og «oppsøke» steder med store folkemengder. Dette vil være en svært god trening, ettersom den virtuelle virkeligheten fremstår virkelighet for personen som bærer brillene. Samtidig, vil personen ha mulighet til å ta av seg brillene når som helst under behandlingen dersom dette skulle være nødvendig av ulike grunner. 

Bilde av Sound On fra Pexels

Behandling av fobier med virtuell virkelighet

En klinikk som har begynt å benytte seg av denne teknologien er Privatpsykologene. Dette er en klinikk med lokaler i Oslo og på Lillestrøm. I en artikkel på nettsiden deres (www.privatpsykologene.no) beskriver de hvordan behandlingen foregår. De forklarer i artikkelen at hovedfokuset deres ligger på at personens trygghet og sikkerhet ivaretas i høyeste grad, og at det er en fin måte å tilnærme seg fryktsituasjoner på en trygg og varsom måte. Det kommer også tydelig frem at hovedgrunnen til gjennomføringen av VR behandlingen er at personen skal oppnå mestringsfølelse, igjennom å gradvis utsette seg for situasjoner personen selv frykter. Gjennomføringen av VR behandlingen gjennomføres ikke av Privatpsykologene selv, men gjennomføres av VR klinikken- som er en av deres samarbeidspartnere. 

For andre aktører som leverer tradisjonelle tjenester for behandling av fobier, tror jeg disse aktørene i årene fremover vil følge Privatpsykologene og resten av de som allerede har tatt i bruk den nye teknologien. En kombinasjon av tradisjonell behandling og behandling med VR vil være svært hjelpsomt for å lykkes i kampen mot de ulike fobiene. Jeg tror likevel ikke all behandlingen vil bestå av Virtuell virkelighet, men store deler av den. For noen kan det være en ubehagelig opplevelse å benytte seg av VR briller, ettersom kroppen ikke finner dette naturlig. Ettersom kroppen ikke beveger seg, men man kan bevege seg i den virtuelle verden- kan dette blant annet fremkalle kvalme hos enkelte mennesker. Dette ville igjen vært en svært uheldig konsekvens, ettersom man forsøker å behandle personene og ikke gi de enda flere dårlige oppleverer tilknyttet fobien. 

Intervju med en tidligere behandlet

Denne uken har jeg vært i kontakt med en ung jente som nylig har vært igjennom behandling mot sosialangst ved hjelp av en kombinasjon mellom psykologsamtaler og VR-behandling. Alt i alt er hun svært fornøyd med behandlingstilbudet, og det har hjulpet hun med å komme en lang vei. Ettersom temaet er veldig sensitivt for jenta- ble intervjuet holdt kort og presist. 

Hvordan synes du selve behandlingstilbudet var?

  • Når jeg først ble introdusert for dette tilbudet, var jeg veldig skeptisk. Likevel har diagnosen min, sosial angst, påvirket meg så mye de siste årene- at jeg var nødt til å ta tak i det vanskelige temaet. Jeg husker første gangen jeg gikk inn i den nye verdenen og hvor overveldende dette føltes. Brillene kom raskt av igjen- men jeg hentet meg raskt inn og prøvde igjen. 

Når du hadde på deg brillene- Hva tenkte du da? 

  • Som sagt, var det til å begynne med veldig overveldende. Etter hvert gikk det lettere, men det var aldri en behagelig følelse å være i den virtuelle verdenen. Det føles så ekte når man er der, og selv om det egentlig ikke er det, føles det likevel så ekte at alle følelsene jeg vanligvis har vanskeligheter med å takle- kommer frem. 

Og til slutt.. Har det hjulpet deg?

  • Det har absolutt hjulpet meg. Likevel vet jeg at jeg fortsatt har en kamp i mitt eget hode som jeg er nødt til å kjempe mot- noe jeg kommer til å gjøre videre. Det har derimot vært lettere for meg å håndtere angsten når den først oppstår, noe som var veldig vanskelig tidligere. Om dette kommer av VR-behandlingen eller fra samtalene våre er vanskelig å si. 

Teknologien bak VR og VR brillene har fortsatt et stykke igjen frem til at denne teknologien og utviklingen av den er komplett. Likevel, har utviklingen av VR kommet en lang vei- og det er utrolig å tenke på hva teknologien kan benyttes til. Hvem skulle trodd for 15 år siden at man skulle benytte en virtuell virkelighet som føltes helt ekte til å behandle fobier? Og hvem vet hva som vil skje med utviklingen av denne teknologien de neste 15 årene? En ting er sikkert. Utviklingen av VR stopper ikke med dette. 

Referanser:

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/fobier-de-fire-mest-vanlige/

https://www.privatpsykologene.com/post/behandling-av-fobier-med-virtual-reality

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *