Er vi fanget i vår egen sannhet?

I vår forelesning med Arne Krokan gikk vi inn på et tema som er svært viktig å belyse og ikke minst, ha kjennskap til i henhold til utviklingen av internett. For ved denne typen utvikling, følger det også med negative sider. To begreper som er svært relevante innenfor dette, er filterbobler og ekkokammer- og i dette innlegget skal jeg se nærmere på hva disse to fenomenene faktisk er og hvorfor de kan være så farlige for internetts brukere. 

Filterbobler – Hva er det?

For at vi som brukere av internett som en plattform skal gjøre gode valg, er det svært viktig at vi har tilgang på den informasjonen som anses som nødvendig for at vi skal kunne ta en beslutning om et spesifikt tema (Arne Krokan 2017, s 91). Vi finner denne nødvendige informasjonen ofte i ulike søkemotorer på internett eller ved å scrolle igjennom våre sosiale medier. Når vi som brukere benytter disse plattformene på internett, vil vi alltid bli eksponert for reklame for ulike produkter eller tjenester. Du har kanskje merket at reklamen som dukker opp ofte består av ting du faktisk interesserer deg for? Og kanskje har du til og med stilt deg spørsmålet om hvordan dette er mulig? 

Store selskaper som Google og Facebook benytter seg av ulike «pagerank»-systemer. Disse systemene er med på å tilpasse reklamen du blir eksponert for basert på din internettprofil. Dersom du blir eksponert for flere reklamer som du ikke klikker deg inn på- benyttes altså disse systemene til å tilpasse reklamen for å gi deg som bruker mer målrettet reklame på produkter og tjenester og kanskje til og med meninger- som du ender opp med å klikke deg inn på. Dette fenomenet kalles for filterbobler. Vi blir altså utsatt for reklame som allerede samsvarer med interessene våre. På denne måten går vi glipp av mye nyttig informasjon og får våre egne preferanser forsterket.

Ekkokammer – Hva er det?

For å på enklest mulig måte kunne beskrive hva et ekkokammer er, kan du se for deg at du står i en tunnel. Midt i tunnelen forteller du en av dine meninger- og det du hører er meningen din som blir gjenfortalt til deg via et ekko som ljomer inni tunnelens ganger. På samme måte fungerer ekkokammer. Algoritmer filtrerer ut informasjon og innsikt som ikke passer inn hos den enkelte og gjentar dermed dine sannheter igjen og igjen, akkurat som et ekko. Dette kan enten være på bakgrunn av politiske meninger, religiøse standpunkter eller noe som simpelt som «hvilken kjendis er den beste».

På samme måte som ved filterbobler er dette en svært uheldig konsekvens av utviklingen av internett, og kan ikke minst være farlig ved at man hele tiden blir presset på sin egen sannhet uten å få tilgang på hele historien. I tillegg, kan man risikere at folk er uvitende om disse konsekvensene og at de dermed ikke forstår at det faktisk finnes mennesker med andre meninger enn deres selv, som kanskje ikke er så vanskelig å være enige i- dersom man får tilgang til disse. 

Bilde av C Technical fra Pexels
Konsekvenser av utviklingen

Som nevnt har disse fenomenene svært uheldige konsekvenser i forhold til samfunnsutviklingen. Norge har de siste tiårene fått et mye større mangfold i samfunnet. Personlig, liker jeg å tro at vi har kommet langt når det kommer til religionsfrihet og respekt av hverandres trosretninger her til lands. Utviklingen går riktig vei- og dette tror jeg er i hovedsak på bakgrunn av at Norges befolkning er mer opplyst om ulike religioner enn tidligere. Ved å ha kunnskap om andre religioner, er det lettere å akseptere andres trostegninger. Samtidig, er det en lang vei å gå og det finnes fortsatt ulike grupper og samfunn som har sterke meninger om andre religioner enn sin egen. 

For menneskene som befinner seg i disse gruppene, er filterbobler og ekkokamre svært uheldige fenomener. Som nevnt, er kunnskap noe av bakgrunnen for at respekten Menneskene som befinner seg i gruppene omgir seg selv med andre som tror på samme sannhet som de selv, og i tillegg kan det hende de ser opp til en leder- som hele tiden bekrefter deres egne sannheter. Som nevnt tidligere tilpasser «pagerank»-systemer søkemonitorene dine for at du selv skal bli mest mulig tilfredsstilt med søkeresultatene og reklamen som kommer opp. Ved å ikke få opp informasjon om andres synspunkter og kun sine egne- er det svært vanskelig å få medlemmer av ulike religionskritiske grupper til å forstå viktigheten med å respektere alle trosretninger. 

Det er altså svært viktig å være klar over hvordan internett fungerer. Ved å være klar over hva filterbobler og ekkokamre er, og være klar over at du må jobbe litt hardere for å få tak i andres synspunkter på en sak- vil du kanskje klare å unngå og havne i denne fella. Selv om du antageligvis ikke vil klare å bli kvitt de to fenomenene- kanskje du vil klare å ha det i bakhode og dermed være mer åpen til andres synspunkter. 

Referanseliste:

Krokan, Arne. 2017. Nettverksøkonomi – Digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm

https://www.krokan.com/arne/tag/blogg/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *