Hvordan vil IKEA se ut om 5 – 10 år?

Hvordan bærekraft er integrert i forretningsmodeller hos de ulike bedriftene rundt om i Norge varierer kraftig. Likevel, vil antageligvis mange norske bedrifter tilpasse forretningsmodellene deres etter det som i de siste årene har blitt svært viktig for mange forbrukere- nemlig bærekraft. I dette blogginnlegget skal jeg gå enda dypere inn på møbelgiganten IKEA. Jeg skal se nærmere på hvordan bærekraft er integrert i virksomheten i dag fra mitt ståsted som forbruker av bedriften. Avslutningsvis skal jeg drøft litt i forhold til hvor jeg tror IKEA vil befinne seg med tanke på bærekraft i løpet av de neste 5-10 årene. 

I hvilken grad er bærekraft integrert i forretningsmodellen i dag?

I løpet av det siste året har det stadig dukket opp reklamer både på sosiale plattformer og på ulike TV kanaler hvor IKEA fremmer deres planer om å oppnå en mer bærekraftig virksomhet. Dersom vi går ett par år tilbake i tid- var det svært lite ved IKEAs markedsføring som handlet om bærekraft. At bedriften det siste året har lagt mye fokus her kan både handle om den økte etterspørselen av miljøfokus fra forbrukerne. Uansett bakgrunnen for valget deres har IKEA tatt ansvar og integrert bærekraft inn i deres forretningsmodell det siste året i mye større grad enn tidligere. Selv om IKEA allerede er godt i gang med å omgjøre deres forretningsmodell til en mer bærekraftig modell, har møbelgiganten satt seg en visjon som består av ulike mål som alle har høyt søkelys på miljø og forbedringer de kan gjøre innad i bedriften. På samme måte som FN, har IKEA satt seg en frist frem til 2030 for å oppnå denne visjonen.

Et av tiltakene IKEA allerede har innført og som de har fått god suksess med, er tiltaket hvor man leverer tilbake gamle møbler, for at bedriften skal gi disse møblene nytt liv. For å få med seg forbrukerne på gjennomføring av dette tiltaket betaler IKEA kundene sine en viss sum ved returnering av varene. Dersom de ikke hadde «lokket» med betaling, er risikoen at det hadde tatt svært mye lenger tid før kundene deres ble oppmerksom på nettopp dette tilbudet. Innen klimakommunikasjon finnes det flere barrierer bedriftene er nødt til å overgå for å få kundene deres med på tiltakene. Ved å tilby betaling for returnering av gamle møbler, dulter IKEA kundene deres forsiktig i riktig retning- nemlig retningen om å tenke mer bærekraftig og opptre på en mer bærekraftig måte. 

Bilde hentet fra IKEA – https://www.ikea.com/no/no/customer-service/services/buy-back-resell/

IKEA har flere mål i deres visjon som blir svært spennende å følge med på de neste årene. Som jeg nevnte i mitt tidligere innlegg har de blant annet planlagt å prøve ut leasing av møbler, på bakgrunn av at folk flest er avhengige av å tilpasse hjemme deres etter livssituasjon- eller rett og slett fordi man etter hvert ønsker en fornying av hjemmet. Uansett bakgrunn for et ønske om fornyelse av gamle møbler- kan dette være en revolusjonerende ide fra IKEA sin side og dersom det blir en suksess skal man ikke se bort i fra at andre møbelaktører henger seg på samme tiltaket. 

Ettersom fristen på IKEAs visjon og mål er satt til år 2030, vil jeg tro at bedriften i løpet av de neste 10 årene har klart å realisere mange av disse forutsetningen. Siden IKEA allerede er godt i gang med arbeidet om å integrere bærekraft i større grad inn i deres forretningsmodell, vil de antageligvis allerede om 5 år ha kommet svært langt på denne kampen. Vi skal heller ikke se bort i fra at IKEA setter inn et kraftig støt i løpet av en 5 års tid- for å på denne måten være sikre på at de har mulighet til å oppnå målene deres innen fristen de har satt seg i 2030. 

Referanser:

https://www.ikea.com/no/no/customer-service/services/buy-back-resell/

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/baerekraftsmalene-vare-pubb01a1de0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *