Et viktig steg i karrieren

Hvordan fremtiden din blir karrieremessig- er det ingen som vet. Likevel, er vi alle nødt til å starte et sted og i mange bransjer i næringslivet starter dette med gode nettverk og nettverksbygging. Kurset «Networking basics» er laget av First Round og tilbyr opplæring til studenter om hvordan nettverksbygging skal foregå- og hvordan man skal gå frem for å kontakte relevante profesjonelle innenfor ditt fagfelt. For å lære mer om nettverksbygging anbefaler jeg deg å lese dette blogginnlegget videre- og ikke minst gjennomgå det aktuelle kurset på egenhånd. 

Kurset «Networking basics» består av åtte ulike moduler som hver og en tar deg gjennom de ulike stegene for å opprette samtaler med gode kontakter. Hvilke steg dette er, kan du se nedenfor:

 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finn mentor ved hjelp av LinkedIn
 3. Hvordan formere en melding via LinkedIn 
 4. Hvordan koordinere effektive samtaler
 5. Oppbygning og navigering av en samtale
 6. Hvordan opptre profesjonelt 
 7. Forberedelser i forkant
 8. Skape langsiktige relasjoner

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Den første delen av kurset gir deg en bevisstgjørelse på din egen identitet. Som student svever man ofte imellom to ulike identiteter- nemlig skillet mellom student og en fersk profesjonell. Det finnes ingen klare skiller for når du går over fra å være en student- til når du plutselig kan kalle deg selv en profesjonell. Disse identitetene vokser siden av hverandre over tid, og etter hvert vil den profesjonelle identiteten ta over student identiteten. Når man effektivt går ut for å finne seg en mentor, er det viktig å ha i bakhodet av denne personen er akkurat som deg- bare med noe lenger erfaring innenfor bransjen. Derfor er det viktig å fokusere på at selv om den profesjonelle identiteten din ikke er utviklet til det fulle enda, vil du fortsatt kunne ta kontakt med andre profesjonelle uten bekymringer. Når man går inn for å søke veiledning fra andre profesjonelle, er det spesielt fem ulike egenskaper som vil være viktige å tenke over:

 • Empati: Lær deg å se ting fra den profesjonelles synspunkt som et medmenneske
 • Nysgjerrighet: Vis at du er villig til å lære fra deres erfaringer
 • Takknemlighet: Vis takknemlighet for tiden og innsikten du får
 • Relevans: Få frem hvorfor du tok kontakt- og hvorfor dette er viktig for deg
 • Respekt: Behandle dem på samme måte som du hadde ønsket visst rollene var byttet

Modul 2: Finn mentor ved hjelp av LinkedIn

I 2021 har nettverksbygging blitt enklere en noen gang. Det som før var store begrensninger på hvor stort nettverket ditt kunne bli- har nå blitt omtrent utslettet, og du kan nå ut til mennesker rundt i hele verden. LinkedIn er en profesjonell plattform som hjelper deg med nettopp dette. Søkene dine kan tilpasses blant annet hvem du ønsker å nå ut til, hvilke skoler de har studert ved tidligere, hvor de jobber i dag og mange andre forutsetninger. Ved hjelp av LinkedIn er det i hovedsak fire ulike måter å gjennomføre søk:

 • Perfekt overlapping: Ta kontakt med noen du kan identifisere deg med i henhold til skolegang, arbeidsplass og en bransje du synes er interessant. 
 • Stor overlapping: Ta kontakt med noen fra skolen din som arbeider i bransjen du er interessert i eller noen som har gått samme linje på samme skole som deg.
 • Likheter: Ta kontakt med noen i et selskap du finner interessant som har gjort det samme som deg i form av skolegang eller en person du identifiserer deg med som jobber i et selskap du finner interessant. 
 • Noen interessante: Ta kontakt med et medmenneske du synes gjør noe interessant.

Modul 3: Hvordan bygge opp en melding via LinkedIn

Det finnes flere ulike plattformer som gir deg mulighet til å kontakte en mulig mentor. Likevel, er LinkedIn et svært godt alternativ ettersom denne plattformen opptrer noe mer uformell enn for eksempel mail. LinkedIn blir av mange profesjonelle sjekket oftere- noe som gir deg en større sjanse for å få gjennomslag på meldingene dine. Når man former en melding for å ta kontakt er det viktig å holde denne konkret. Meldingen bør inneholde følgende: 

 • Hvem: Presenter deg selv og hvem du er.
 • Hvorfor: Forklar kort hvorfor du tar kontakt med vedkommende.
 • Hva: Hva kan vedkommende hjelpe deg med. 

Modul 4: Hvordan koordinere effektive samtaler

Modulen handler i hovedsak om hvordan du skal koordinere samtalen når du har fått svar fra den profesjonelle. Her vil det blant annet være essensielt å være effektiv og ikke være redd for å ta initiativ. Personen har avsatt tid til en samtale med deg- men prøv ikke overgå tiden du i utgangspunktet ba om for mye. Det er viktig å ha respekt for den andre tidens tid, selv om du selv har mulighet til å prate en halvtime ekstra. 

Modul 5: Oppbygning og navigering av samtalen

Denne modulen viser hvordan man bør bygge opp og navigere en samtale. Her er det viktig å ikke glemme de fem egenskapene som er nevnt under modul 1. Ettersom personen har avsatt tid til å hjelpe deg er det svært viktig å vise takknemlighet og respekt ovenfor personens tid og hjelpsomhet. Det kan også være en god idé å starte samtalen innledningsvis med å spørre hvordan personen har det- og forsikre deg om at tidspunktet for samtalen fortsatt passer godt for vedkommende. 

Modul 6: Hvordan opptre profesjonelt?

Når samtalen er igang er det viktig å oppnå profesjonelt fra start til slutt. Vær konkret med det du ønsker å si- og pass på å ikke ta opp flere urelevante elementer. Modul seks viser også til informasjon som er viktig å få med i samtalen- og ikke minst viktig å forberede seg på i forkant av samtalen:

 • Hvem er du?
 • Hva er dine ferdigheter og interesser?
 • Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvor er du i din profesjonelle reise i dag? 
 • Hva ønsker du på å få ut av denne samtalen?

Modul 7: Forberedelser i forkant

Som ved et jobbintervju vil det være svært viktig å forberede seg i forkant av samtalen. Søk opp firmanavnet på Google og se videoer, intervjuer og lignende som omhandler det aktuelle firmaet eller personen. Spørsmålene du skal prøve å finne svar på- deles i hovedsak inn i tre ulike kategorier: 

 • Hovedspørsmålet: Handler om å vise interesse for deres historie. Her kan du komme med spørsmål som for eksempel: Jeg vil gjerne lære mer om din karrierevei. Vil du fortelle meg om veien du tok for å ende opp hos «firma»?
 • Sett #2 av spørsmål: Handler om å vise interesse for arbeidet deres. Her kan du komme med spørsmål som for eksempel: Hvordan utvikler arbeidet ditt- og bransjen din seg i helhet?
 • Sett #3 av spørsmål: Få svar på hvilke råd personen har til deg. Dette kan for eksempel ha direkte sammenheng med hvordan de kom seg dit de er i dag- eller få råd i forhold til hvilke andre muligheter du som student burde utforske innenfor bransjen.

Modul 8: Skape langsiktige relasjoner

Som nevnt innledningsvis, handler kurset i hovedsak om å finne seg en mentor og en person som kan støtte deg i det du går i gang med å finne din karrierevei. Derfor er det viktig å gjøre om denne første samtalen til en mer langsiktig relasjon. For å oppnå dette vil det være fint å sende en takkemelding i etterkant av samtalen- hvor du får frem at du gjerne ønsker å opprettholde kontakten dersom det er interessant for den andre parten. Ikke glem å vis stor takknemlighet for tiden du ble avsatt- og den gode hjelpen du fikk i løpet av samtalen! 

Konklusjon

Personlig fant jeg dette kurset svært lærerikt og anbefaler også deg til å gjennomføre kurset dersom dette virker som et interessant tema. Som en konklusjon etter å ha gjennomført kurset selv, sitter jeg igjen med at det er viktig å kaste seg ut i det (men ikke glem å være forberedt) og ikke være redd for at det ikke blir perfekt første gang. I tillegg er det viktig å vise takknemlighet og respekt for personen du kontakter- ettersom personen setter av tid til å hjelpe deg videre på din egen karrierevei. 

Referanser:

https://first-round.teachable.com/p/learn?fbclid=IwAR0-bZFTKqXLd_wnvMiJniKYmLcHpUtiekcfUPtSPTZT1yEwSLdI6m1RC_Q

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *