Kom i gang med Influencer Marketing!

Influencer Marketing er et tema jeg har tatt for meg på bloggen tidligere. Dette er en god måte for bedrifter å få annonsert produkter og tjenester av personer som har stor innflytelse på de du ønsker å nå ut til. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hvordan du kan komme i gang med nettopp dette. 

Feller med influencer marketing

Influencer Marketing er en relativt kostbar form for markedsføring. Likevel, får du til gjengjeld at du når ut til et stort publikum- og at produktet eller tjenesten fremstår som svært troverdig dersom du gjør det på riktig måte. Det er likevel noen punkter som er viktig å ha i bakhodet når du og din bedrift begynner med dette:

 • Velg riktig influencere

Det er viktig å velge influencere som samsvarer med produktet eller tjenesten du selger. Dersom du ønsker å annonsere produktene eller tjenestene dine på en best mulig måte- må personen du kontakter kunne være en person som uten samarbeidet hadde valgt produktet ditt. Dersom du ønsker å promotere treningstøy- kan det være aktuelt å finne en influencer som er glad i trening og som allerede viser dette utad på sine sosiale plattformer. Visst du velger en influencer som gir følgerne sine inntrykk av at han/hun aldri trener- vil det fremstå som svært lite troverdig dersom denne personen plutselig reklamerer for dine produkter.  

 • Ikke kontakt for mange influencere

En annen feil som er viktig å unngå når du skal drive med Influencer Marketing- er at du ikke markedsfører produktene dine hos for mange influencere på en gang. Det vil antageligvis være mer lønnsomt å legge midlene dine på en eller to store influencere- fremfor mange små. De store influencerne jobber i større grad med å oppnå tillit til siden følgere, og har mange som ser opp til personen noe som gjør at følgerne stoler på at produktene eller tjenestene dine er gode dersom de reklamerer for dem. 

Bilde av Ron Lach fra Pexels

Hvordan komme i gang?

Når man har bestemt seg for å drive med influencer marketing- kan det være vanskelig å vite hvordan man skal komme i gang med dette. Mitt beste tips her er å kontakte et selskap som setter deg som annonsør i kontakt med influencernes management eller influenceren selv. Et selskap som kan hjelpe deg med dette er inzpire.me. Når du har tatt kontakt og blitt en bruker av denne plattformen, får du tilgang til informasjon om ulike influenceres følgerskarer. Her kan du blant annet se hvor følgerne deres holder til, hvilke aldersgruppe de er i, kjønn på følgerne og andre ting som kan være nyttig for deg som annonsør å vite om før du kontakter samarbeidspartneren du ønsker. I tillegg kan du også få innsikt i hvordan tidligere annonser har fungert på deres sosiale medier og hvor mange de har nådd ut til. 

Med bakgrunn i denne informasjonen er det nå på tide å ta et valg. Da kan du ved hjelp av inzpire.me sine sider lage lister over hvilke influencere du kunne tenke deg å samarbeide med, og hvilke du allerede har kontaktet for et samarbeid. Influenceren og/eller eventuelt managementet må da godkjenne eller avslå forslaget ditt- og vipps! Du har kommet i gang med din første influencer marketing kampanje. 

Hvilken type kampanjer fungerer best?

De ulike samarbeidene kan i hovedsak deles inn i to ulike kategorier. Disse kategoriene er «one-off» kampanjer og «always on» kampanjer. «One-off» kampanjer er samarbeid som kun gjelder ved ett enkelt tilfelle. Dette kan for eksempel være eventer eller at annonsøren behøver innhold til en senere reklame slik at de behøver influencere som kan lage innhold til denne. «Always on» kampanjer er samarbeid som går over lenger tid. Her kan intervallet for eksempel være et år- hvor influenceren månedlig skal legge ut innlegg om bedriften. 

For at samarbeidet som bli så godt som mulig- og man skal ha mulighet til å få det innholdet man ønsker fra influencerne vil det være lurt å velge såkalte «always on» kampanjer. Dette er også den formen for samarbeid influencerne selv foretrekker, ettersom dette gir mer stabilitet i hverdagen deres og de vet på forhånd hvem de skal samarbeide med over tid. 

Referanser:

https://inzpire.me

Hypotetisk jobbintervju – Amnesty

Amnesty er en organisasjon som arbeider for å oppnå frihet, likeverd og rettferdighet for mennesker rundt om i hele verden. Det spiller ingen rolle hvor du bor, hvem du er eller hvilken etnisitet du her- Amnesty har uansett et ønske om å hjelpe. I tillegg til sin egen hjemmeside benytter Amnesty seg av ulike sosiale plattformer som blant annet Facebook, Instagram og Youtube. Dette gir Amnesty mulighet til å nå ut til en stor følgerskare- og dermed spre budskapet sitt godt utover landegrenser. Disse kanalene kan benyttes til ulike formål fra Amnesty sin side- ettersom brukergruppene av de ulike kanalene varierer i noen grad. Selv om mange av brukerne av plattformene er de samme, er det likevel forskjellig iblant annet hvor ofte de ulike brukerne benytter seg av hver av disse. 

Selv om Amnesty benytter seg av flere plattformer, er hovedformålet med de ulike sosiale plattformene å skape bevissthet rundt ulike emner. Dette gjør de ved å blant annet lage underskriftskampanjer, hvor hver og en går inn og skriver under- hvor man registrerer blant annet epostadresse som senere kan benyttes til å holde personen oppdatert på hvordan sakens utvikling ligger ann. Personlig har jeg inntrykk av at Amnesty benytter markedsføringsmidlene sine på en god måte- og ettersom jeg ikke vet hvor store deler av inntektene deres som går til markedsføring, vil det være vanskelig å komme med forslag til forbedringer i organisasjonens markedsføring. 

Bilde hentet fra www.amnesty.no

Måling og analysering

For å vite hvilke markedsføringstiltak som fører til økt trafikk og gode resultater, er det viktig å analysere tiltakene på en god måte. Dette kan blant annet gjøres ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Amnestys inntekt kommer i hovedsak fra donasjoner fra ulike hjelpere rundt om i hele verden. For å ha mulighet til å sikre disse inntektene frem i tid- vil det være helt essensielt å måle hvilke kampanjer og tiltak som faktisk fører til flest donasjoner. Ved hjelp av Google Analytics kan Amnesty få inntrykk av flere ulike virkemidler ved hjelperne sine. Dette kan blant annet være hvor i verden hjelperen holder til, hvilken plattform de har sett kampanjen eller tiltaket på, og hvilken aldersgruppe personen befinner seg i. 

Organisk søk og SEO

For alle bedrifter er synlighet på søkeplattformer et viktig markedsføringstiltak. Dette gjelder også for Amnesty. Ettersom Amnesty er en veldedig organisasjon- vil dette punktet være ekstra viktig, ettersom dette er en form for markedsføring som ikke koster annet enn tid. 

Ved å gjøre et raskt søk på Google hvor søkeordet er «menneskerettigheter», er Amnestys nettside rangert som nummer fem. Ingen av nettsidene som dukker opp over Amnestys er betalte plassinger- noe som gjør at dersom Amnesty benytter seg av Google Ads vil de antageligvis få den høyeste rangeringen på dette søkeordet. Likevel, har jeg full forståelse for at en veldedig organisasjon ikke ønsker å benytte markedsføringsmidler på annonser på disse søkemotorene. 

Ettersom Amnesty dukker opp som nummer fem på listen- tyder dette på at de har jobbet med SEO innad på egen nettside. Google «belønner» nettsider med gode løsninger, høy hastighet på innlastning og andre ting- noe det virker som at Amnesty har kontroll på ettersom de rangerer på den plasseringen de gjør. 

Referanser:

www.amnesty.no

Hvordan påvirket sosiale medier angrepet på den Amerikanske kongressen?

6. Januar 2021 var en dag de aller fleste av oss satt fastspent foran TV-en for å få med oss hva som foregikk i USA. Den Amerikanske kongressen ble stormet av aktivister etter det som startet som en fredelig protest mot valgresultatene fra 2020. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan sosiale medier påvirket dette voldelige angrepet. To uker før angrepet fant sted hadde Trump oppfordret sine tilhengere til å møte opp for en demonstrasjon i Washington 6. Januar. Et av utsagnene han hadde denne dagen var blant annet «Be there, will be wild».

Når dagen var kommet holdt daværende President Donald Trump et folkemøte utenfor Det hvite hus- kort tid før kongressen ble samlet. Mot slutten av talen var han klar mot sine tilhengere og sa at «Dersom dere ikke slåss som et helvete, vil dere ikke ha noe land lenger» og ba de oppmøtte om å vandre mot Capitol Hill og kongressbygningen. Flere har beskrevet hendelsen som et forsøk på et statskupp.

Som vi alle vet har tidligere President Donald Trump gjennom sine fire år som President vært en flittig bruker av Twitter- noe som under hele hans periode har fått mye omtale i media. Trump hadde i denne perioden i overkant av 80 millioner følgere på Twitter kontoen sin og hadde dermed mulighet til å nå ut til svært mange. 

Filterbobler

For at vi som brukere av internett som en plattform skal gjøre gode valg, er det svært viktig at vi har tilgang på den informasjonen som anses som nødvendig for at vi skal kunne ta en beslutning om et spesifikt tema (Arne Krokan 2017, s 91). Internett og plattformene som finnes her- er laget på en måte hvor reklamen og annonsene som kommer opp skal være tilpasset deg og hva du ønsker å se mer av. Dersom det kommer opp innlegg, annonser eller andre ting som du velger å ikke klikke deg inn på- vil du etter hvert ikke få opp mer av disse innleggene. Dersom du velger å trykke deg inn på noe, anser de ulike plattformene at dette temaet er interessant for deg og du vil da få opp enda mer av denne typen innlegg. Du får tilpasset produkter, tjenester og kanskje til og med meninger som allerede er av din interesse. Dette gjør at vi går glipp av mye nyttig informasjon og får være egne preferanser forsterket

Ekkokammer

For å på en enklest mulig måte kunne beskrive hva et ekkokammer er, kan du se for deg at du står i en tunnel. Midt i tunnelen skriker du ut en av dine meninger- og det du hører er meningen din som blir gjenfortalt til deg via et ekko som ljomer inni tunnelens ganger. På samme måte fungerer ekkokammer. Algoritmer filtrer ut informasjon og innsikt som ikke passer inn hos den enkelte og gjentar dermed dine sannheter igjen og igjen, akkurat som et ekko. 

Konsekvensene av dette under stormingen

I stor grad er det nettopp dette som har skjedd med aktivistene som stormet den Amerikanske kongressen i januar. Disse aktivistene befinner seg i et ekkokammer som fokuserer seg kun om hva Donald Trump mente- og hva han ønsket at de skulle gjøre. Disse aktivistene mente selv at hans påstander og utsagn var korrekte- og ønsket dermed ikke å få informasjon fra noen andre om hva de burde gjøre. Selv om området rundt den Amerikanske kongressen var fylt med 1400 politimenn som fortalte aktivistene at det de gjorde var galt- valgte de likevel å overse denne informasjonen og fortsette å fokusere på den tidligere presidentens utsagn. De fokuserte altså ikke på hvilke konsekvenser som kunne oppstå som en følge av denne stormingen- og hvor mange liv som kunne gå tapt. 

Filterbobler og ekkokammer er en svært uheldig konsekvens av dagens internett og all utviklingen som har fulgt med dette. Alle internetts brukere blir låst i sin egen sannhet- og får dermed ikke mulighet til å ta en beslutning om hva de for eksempel burde gjort i dette tilfellet med en politisk sak. 

Donald Trump utestengt fra Twitter

Etter at denne situasjon var avklart og roet ned- ble Trump fjernet og utestengt fra Twitter. Dette er en sak som har blitt svært mye omtalt i medier over hele verden. NRK har blant annet publisert en artikkel som viser til at Ap-leder Jonas Gahr Støre var kritisk til denne fjerningen av den daværende presidenten. Men hvorfor var han egentlig det? 

Gahr Støre mener at Twitter setter ytringsfriheten i spill ved å kaste ut presidenten fra denne sosiale medie (nrk.no). Han forklarer videre at han har forståelse for at utsagnene til Trump er problematiske, farge og oppmuntrer til hat- men at terskelen for å sperre folk ute er svært høy. Han mener også at dersom Twitter starter med dette, er de nødt til å gå verden over for å se etter andre (mindre viktige) personer- og også stenge ute de. 

Konklusjon

I hovedsak kan vi si at dersom det ikke hadde vært for sosiale plattformer- hadde angrepet på den Amerikanske kongressen antageligvis aldri skjedd. Mye av bakgrunnen for stormingen var nettopp internetts uheldige sider som blant annet filterbobler og ekkokamre.  

Referanser:

https://www.nrk.no/urix/store-kritisk-til-at-twitter-sletter-trump-1.15320122

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

Søkemotoroptimalisering – Hvordan komme i gang?

Søkemotoroptimalisering forkortes ofte til SEO. SEO står for- og stammer fra det engelske «Search Engine Optimization». Som det ligger i ordet, handler SEO om hvilke prosesser du benytter deg av for å øke synligheten- og trafikken til din nettside, og dermed optimalisere søkemotorene du, din bedrift eller ditt produkt dukker opp i. Når vi snakker om søkemotoroptimalisering, handler dette først og fremst om å optimalisere de organiske søkene. De organiske søkene er de søkene som ikke oppstår som annonser i søkemotorene- men som likevel blir svært synlig for forbrukeren på bakgrunn av relevansen av søket deres. Eneste kostnadene knyttet til SEO er innsatsen og tiden man legger i å optimalisere dette. Det trenger altså ikke koste en krone! I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på viktigheten av å bruke SEO- og hvordan du enkelt kan komme i gang med dette. 

Hvorfor skal du bruke SEO?

Søkemotorer brukes stort sett av alle forbrukere. Den benyttes til å finne produkter, vurdere hva de ønsker- og sammenligne produkter og priser på tvers av ulike bedrifter på nett. Enten du driver en ren nettbutikk- eller salget ditt i hovedsak gjennomføres i en fysisk butikk, er det svært viktig å være synlig på søk. Svært få bedrifter i dag overlever uten å være til stede på disse søkemotorene. Hovedgrunnen til å benytte seg av SEO er altså at du og din bedrift skal være med som et alternativ når forbrukeren setter seg ned og skal ha tak i et spesifikt produkt. De fleste bedrifter og produkter har stor konkurranse- og dersom du ikke dukker opp i organiske søk, vil forbrukeren alltids finne noen andre som kan tilby omtrent tilsvarende produkter eller tjenester som det du kan tilby. 

I en artikkel skrevet av searchplanet.no kommer det frem tre grunner til at du trenger SEO:

 1. SEO bidrar til at flere kunder finner bedriften din. 
 2. SEO er en kostnadseffektiv metode for å øke fortjenesten.
 3. SEO kan påvirke resultatene dine i lang tid fremover.  
Bilde av Caio fra Pexels

Hvordan komme i gang med SEO?

Søkemotoroptimalisering handler i stor grad om hvilke nøkkelord du velger på de ulike produktene eller tjenestene du selger- og hvordan disse nøkkelordene samsvarer med det forbrukeren faktisk søker på. Selv om du selv mener at nøkkelordene dine passer godt til produktet eller tjenesten du tilbyr- er det ikke nødvendigvis akkurat disse ordene dine potensielle kunder søker etter. Hva som faktisk blir søkt etter kan være vanskelig å tenke seg til på egenhånd. Derfor vil en svært god start være å benytte seg av verktøyet Google Trends. Dette verktøyet gir deg mulighet til å se hvilke søkeord som faktisk blir brukt av de personene du ønsker å nå via ulike søkemotorer. 

I tillegg til gode nøkkelord, er det være viktig og også utforme støtteord. Støtteord gir deg mulighet til å oppnå enda høyere rangering på søkemotorene- ettersom produktene eller tjenestene du selger vil fremstå som enda mer relevante for forbrukeren. Et eksempel på dette kan være at nøkkelordet på et produkt er «Genser». På nettet vil vi finne uendelig mange bedrifter som selger gensere- og som har brukt nettopp dette som et nøkkelord. Dersom genseren for eksempel har en spesifikk farge, kan du legge til for eksempel «Grønn» som støtteord. Dersom forbrukeren nå søker på «Grønn genser», vil sannsynligheten øke for at nettopp ditt produkt vil rangere høyt på søkemotoren ettersom produktet ditt fremstår som svært relevant for forbrukeren.

Selv om nøkkelord og optimalisering av disse er svært viktig for å rangere høyt på søkemotorer- er det også flere ting som spiller inn. Nedenfor har jeg laget en liste inspirert av dikom.no hvor jeg tar for meg ulike områder som er viktig å få på plass for å optimalisere rangeringene dine: 

 • Nettsiden din må være tilpasset mobil

Store deler av trafikken til nettsiden din kommer antageligvis fra brukere som benytter seg av mobil. Blant annet på Google, vil du rangere høyere dersom nettsiden din er tilpasset også disse enhetene. Google scanner igjennom nettsiden din- og vil derfor legge merke til feil og dårlig utforming på mobile enheter. Bakgrunnen for dette er at Google hele tiden jobber for å gi søkeren den beste opplevelsen, og ønsker da ikke å sende søkere til nettsider som ikke fungerer optimalt. 

 • Hastighet på nettsiden din

Ved samme bakgrunn som ved forrige punkt- ønsker Google å sende søkere til nettsider som fungerer optimalt for å hjelpe søkeren med å få svar på det de lurer på. Derfor er hastigheten på nettsiden din viktig for å rangere høyt på søkemotorer. For å sjekke hastigheten på nettsiden din, kan du benytte deg av Googles verktøy PageSpeed– hvor du vil få opp hastigheten både på datamaskiner og mobiler. 

 • Register bedriften din på Google My Business

Antageligvis er du allerede aktiv på sosiale plattformer som Facebook, Instagram og lignende. Like viktig er det å registrere bedriften din på Google My Business. Dette er et verktøy som gjør at Google blir tryggere på at bedriften din er trygg og reell å sende søkere til. I tillegg har du også mulighet til kontrollere hvordan bedriften din fremstår på Google og du vil da kunne ta eierskap over merkevaren din på en helt annen måte.  

 • Ikke glem å bruk et analyse-verktøy! 

For å kunne følge med på hvilke resultater du faktisk oppnår når du nå har gjort mye for å optimalisere synligheten din- er det viktig at du har på plass et analyse-verktøy! Dette kan for eksempel være Google Analytics. I analyse-verktøyet kan du blant annet følge med på hvor mange brukere som besøker nettsiden din, hvor brukerne kommer fra, hvilke klikk de tar for seg på nettsiden og hvor mange som gjennomfører handel og konverteringer. 

Referanser:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=no

https://www.dikom.no/blogg/hvordan-komme-i-gang-med-sokemotoroptimalisering-seo

https://trends.google.com/trends/?geo=NO

https://www.google.com/business/

Hvilke sosiale kanaler burde din bedrift satse på?

I løpet av dagen scroller vi igjennom bilder, videoer og tekster delt og skrevet av våre venner og bekjente. Mellom alle disse innleggene dukker det stadig opp flere og flere annonser fra ulike bedrifter som ofte er tilpasset deg og dine preferanser. Det er vanskelig for bedrifter i dag og utebli fra sosiale medier. Ja, mange tjener faktisk store summer på å markedsføre seg i disse kanalene- om du så driver en lokal butikk eller en suksessfull nettbutikk. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hvordan du som en liten bedrift kan markedsføre deg for å treffe nettopp din målgruppe. Jeg tar for meg fire ulike sosiale medier i dette innlegget, som i dag er de mediene som er mest brukt av Norges befolkning. 

Facebook

Facebook er en plattform de aller fleste av oss kjenner godt til. Den har hatt godt fotfeste i Norge i flere år- og ifølge undersøkelser bruker åtte av ti personer Facebook daglig i Norge (snl.no). Dette betyr med andre ord at du har gode muligheter til å nå ut til målgruppen din på dette mediet- uansett hvem målgruppen din måtte være. Tidligere brukte lokale bedrifter aviser for å markedsføre seg. Ved å bruke midlene du ville brukt på en annonse i den lokale aviser på Facebook istedenfor- vil du ha mulighet til å tilpasse hvem annonsen din dukker opp for, i tillegg til mulighetene for å nå ut til et mye bredere publikum. Facebook er i hovedsak en rimelig annonseplattform- visst vi regner med mulighetene du har til å nå ut til svært mange. 

På Facebook, så vel som de andre plattformene jeg kommer tilbake til i dette innlegget- vil det også være lønnsomt for deg med en lokal bedrift at vennene dine- og dine eksisterende kunder liker og deler innleggene dine. Dette er kostnadsfritt og kan føre til at dine innlegg når ut til mange potensielle kunder. 

Bilde av energepic.com fra Pexels

Instagram

Instagram er en plattform som eies av Facebook. Dermed er kostnadsbildet på denne plattformen svært lik Facebooks kostnader. Personlig anser jeg Instagram til å være en plattform som når ut til den yngre målgruppen. Etter å selv ha drevet en lokal bedrift i seks år- har jeg erfart at innleggene på Facebook og Instagram burde tilpasses noe etter hvem du ønsker å nå ut til. Som nevnt tidligere, vil du på Facebook nå ut til de aller fleste, men i forhold til Instagram når du i større grad ut til den noe yngre generasjonen. Derfor vil det være lurt å dele innlegg som appellerer mer til den yngre generasjonen på Instagram, og ikke nødvendigvis dele innlegg som appellerer i større grad til den eldre generasjonen her. Derimot vil det gå fint å dele innlegg som er tilpasset den yngre generasjonen også på Facebook. 

Snapchat

Annonsering på Snapchat er et forholdsvis nytt fenomen. Selv om annonsering på denne plattformen har vært i bruk gjennom hele Snapchats karriere i Norge- er det kun de siste årene dette har blitt populært. Dette er en plattform som brukes mest av den yngre generasjonen, og jeg anbefaler å i hovedsak unngå dette dersom denne generasjonen ikke er den du ønsker å nå ut til. Dersom man ikke får annonser hvor forbrukeren er nødt til å vente noen sekunder før han/hun trykker seg videre- er det også en stor risiko for at annonsene dine forsvinner blant alt annet de ser på på appen. 

Tik Tok

Tik Tok er en app som har blitt svært populært blant unge den siste tiden. Etter en undersøkelse gjort av Ipsos under første kvartal 2021, har antall brukere av Tik Tok over 18 år i Norge økt med 4% siden forrige måling. Dette indikerer at appen er i stadig økning. Det finnes suksesshistorier med bedrifter som har benyttet seg av Tik Tok for å markedsføre seg. På denne appen kan man opprette en bruker med navnet til din bedrift, og legge ut korte videosnutter hvor produktene eller tjenestene vises frem. Uavhengig av om du selger klær, interiør eller andre ting kan dette være en fin måte å nå ut til et bredt publikum. Denne appen kan være spesielt nyttig å benytte seg av dersom man også har nettbutikk. Da kan man linke direkte til produktene sine under videoene man legger ut. Jeg anbefaler likevel ikke å bruke penger på annonser på denne appen dersom man er en liten og lokal bedrift. Også her er det en risiko for at annonsene dine forsvinner blant alle andre videoene- dersom du ikke får til å lage noe helt unikt og noe som stjeler interessen i løpet av få sekunder.

Referanser:

https://snl.no/Facebook

https://www.tormodsperstad.no/oppdatert-sosiale-medier-statistikk-norge/

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121

Hvordan sette mål i Google Analytics?

En viktig del av mitt semester denne våren er å lære hvordan man kan benytte seg av ulike analyseverktøy. I dette blogginnlegget skal jeg vise hvordan man på en enkel måte kan sette opp ulike mål i Google Analytics. Dersom dette er av interesse for deg, anbefaler jeg deg å fortsette å lese. 

1. Opprett et nytt mål

 • Trykk deg inn på «Administrator» og velg riktig bruker dersom du har flere brukere. 
 • Som vist på bildet under skal du nå klikke deg videre inn på «Mål», som befinner seg til høyre på skjermen.
 • Deretter klikker du på den røde boksen «Nytt mål», og du vil da få opp flere valg.

Ettersom vi skal opprette målene på en enklest mulig måte, velger jeg i dette blogginnlegget og ta utgangspunkt i de ferdige malene som ligger inne på Google Analytics. Som vist på bildet under- skal boksen med teksten «mal» allerede være markert når du kommer inn på den nye siden. 

Google Analytics har tilpasset malene for at du enklest mulig skal kunne bestemme dine egne mål. Ut ifra de ulike malene GA har tilgjengelig- skal du nå velge deg en mal ut ifra hva du ønsker å ha som mål på ditt nettsted. Klikk deretter på «fortsett».

2. Tilpass målet ditt

I denne demoen- huker jeg så av boksen som heter «mål», slik som vist på bildet under. Dersom noen av de andre forslagene slik som varighet, sider/skjermbilder per økt eller hendelse passer ditt mål bedre- huker du heller av på den boksen som passer ditt mål. Klikk deretter på «fortsett».

Du har nå ankommet en side hvor du skal bestemme destinasjonen på nettstedet ditt Google Analytics målet skal utløses fra. I skrivefeltet på denne siden, skriver du inn URL´en på siden du ønsker å måle. Som vist på bildet under- ser man nå også feltene «Verdi» og «Trakt», som begge foreløpig er skrudd av. 

Om disse skal skrues på eller ikke- er helt avhengig av hva du ønsker å ha som mål. Ved å skru på målverdien får du mulighet til å sammenligne konverteringer og måle endringer på nettstedet ditt. 

Klikk deretter på «Lagre» og ditt første mål er nå satt! 

Jeg anbefaler at du setter deg minimum et mål innenfor de ulike kategoriene som er vist på det andre skjermbildet i dette innlegget:

 • Inntekter
 • Trafikk
 • Forespørsel
 • Deltakelse 

Grunnen til at jeg anbefaler dette er fordi du vil få en bedre forståelse av hvordan de ulike elementene virker på ditt nettsted- og også hvordan de henger sammen. 

Lykke til! 

Lansering av nettbutikk – Refleksjonsnotat

Først og fremst vil jeg begynne med å si at denne modulen av «digital markedsføring» har vært svært lærerik. Det å bli kastet inn i prosessen om å planlegge, opprette og bruke en nettbutikk når man aldri har gjort det tidligere- kan ikke unngå å bli annet enn en lærerik og spennende periode. Personlig har jeg fått mye ut av denne delen av valgemnet. All kunnskapen jeg sitter igjen med er svært relevant for arbeidslivet senere- og jeg er glad for å ha mulighet til å ta med meg dette videre inn i hvor enn jeg måtte ende opp. 

Allerede før prosessen startet var jeg åpen for å lage nettbutikk til den fysiske butikken til familien min- DUZ. Vi har lenge tenkt på å starte opp en nettbutikk, men har alltid satt det til side fordi tiden ikke har strukket til. Derfor så jeg på dette som en gylden mulighet til å opprette den- og samtidig visste jeg at jeg ville få god hjelp av mine medstudenter. Prosessen startet med mange samtaler for å planlegge hvordan nettbutikken skulle virke. Selv om vi sparte oss for delen med å komme på navn, konsept og lignende- var det fortsatt svært viktig at nettbutikken ble i samsvar med det eieren av den fysiske butikken hadde sett på seg. Uavhengig av at eieren hadde enkelte synspunkter på hvordan nettbutikken skulle være, sto vi stort sett med frie tøyler til det meste.  

Under planleggingsprosessen kom vi frem til at vi ønsket at nettbutikken skulle lanseres rundt 3 uker før eksamensinnlevering- for at vi virkelig skulle ha mulighet til å se hvordan nettbutikken fungerte i praksis, og om vi eventuelt måtte endre enkelte ting etter lanseringen. Vi ble også enige om at vi skulle prøve å «møtes» på Zoom så ofte vi alle hadde mulighet til- for at alle skulle få være med- og at læringsutbyttet skulle bli størst mulig for alle. Et av de største prosjektene innenfor oppbyggingen var å legge inn alle varene vi skulle ha med. Dette var en del av prosessen som tok mye tid- og den besto av mange samtaler med ulike leverandører om tilgang til bilder/tekster og lignende. Her var det naturlig at jeg la inn store deler av varene på egenhånd ettersom korona satte en stopper for mulighetene til å møtes fysisk. Ettersom lagerstatusen i butikken ikke er koblet opp mot lagerstatusen i nettbutikken, var vi nødt til å gå igjennom hvilke størrelser vi hadde tilgjengelig i butikk- før vi publiserte disse i nettbutikken.

Samtidig som det ble jobbet for fullt med å få lagt inn varene i nettbutikken, ble utformingen av oppsettet startet opp. Som nevnt tidligere jobbet vi for det meste med dette sammen- ettersom vi ønsket at alle skulle få ta del i alle delene av utformingen. Dette gjorde vi stort sett ved at den som drev med oppsettet delte skjermen sin med de andre på Zoom- og at de andre kom med innspill og prøvde å finne ut av utfordringer når dette dukket opp. 

Jeg er svært fornøyd med at vi valgte Shopify som plattform til nettbutikken vår. Det vi ikke klarte å finne ut av på egenhånd ble som regel enkelt forklart på Shopify sine egne videoer- eller av andre som har lagt ut videoer hvor de har møtt på samme utfordringen tidligere. I tillegg var de også svært hjelpsomme på Chat dersom vi hadde behov for det. Alt i alt møtte vi ikke på noen store utfordringer med oppsettet av nettbutikken. Det var flere ting vi tenkte på som vi ikke forsto til å begynne med- men etter hvert som vi kom mer og mer inn i hvordan plattformen fungerte og lette rundt på internett fikk vi alltid løst de problemene vi støtte på. 

Blant annet var det svært viktig for oss å få med en «annoncement bar» på toppen av forsiden med informasjon som gjorde slik at nettbutikken føltes tryggere for de potensielle kundene å handle fra. Til å begynne med trodde vi ikke dette var mulig å gjennomføre med «teamet» vi valgte å ha på nettbutikken. Dermed ble dette prosjektet satt på vent en stund, ettersom vi helst ville unngå å begynne med koding så langt det lot seg gjøre- men det ble etter hvert tatt opp igjen når vi fant ut at vi kunne laste ned en egen app som ga opp tilgang til å lage dette på toppen av forsiden. 

To dager før lanseringen av nettbutikken fikk vi alle våre nærmeste til å gå inn på nettbutikken ved hjelp av passord. Dette gjorde vi for å få innspill på om noe burde endres- og hva som eventuelt var bra med nettbutikken. I tillegg delte vi også informasjon om at nettbutikken skulle åpnes på DUZ sine sosiale medier ca. 4 dager før lanseringen- for å få folk til å melde seg på nyhetsbrev slik at de fikk informasjon når nettbutikken skulle åpnes. Vi lokket med en 10% rabattkode som ble sendt ut til de som hadde meldt seg på i det nettbutikken ble lansert. 

Når lanseringsdagen kom- hadde vi opprettet et bilde som vi alle sendte ut til våre nærmeste med en egen rabattkode på 20% rabatt som gjaldt i 3 dager fra lanseringen. Dette bilde hadde god effekt og i store deler av salgene våre ble denne rabattkoden benyttet. Første dagen nettbutikken var åpen oppsto det brått noen utfordringer. Selv om vi hadde testet ut Stripe som betalingsløsning før lanseringen av nettbutikken- hadde vi ikke testet ut PayPal. På lanseringsdagen ble det betalt med nettopp denne betalingsløsningen, og vi måtte brått kaste oss rundt for å opprette konto her for å være sikker på at pengene kom inn før varene ble sendt av gårde til kunden. Ettersom det så ut som alt var som det skulle på Shopify siden, la vi ikke mer tanke på dette før problemet plutselig oppsto. PayPal kontoen ble raskt opprettet- og i løpet av kort tid var dette i orden. I etterkant av lanseringen har vi fortsatt å fokusere på sosiale medier. I tillegg til dette har vi også lagd nyhetsbrev tilpasset dame og herre som skal bli sendt ut etter hvert slik at nyhetsbrevene som blir sendt ut samsvarer med personen det blir sendt ut til. Alt i alt er jeg svært fornøyd med denne perioden! Nettbutikken har alle elementene vi ønsket å få med- og eieren av selskapet er fornøyd med resultatet vi har kommet frem til. Samsvaret mellom gruppemedlemmene har også fungert veldig godt- og vi jobber godt sammen som et team. 

7 Prinsipper for å oppnå vekst – Markedsføring

I dette innlegget har jeg tatt utgangspunkt i- og oversatt innlegget «7 Principles To Mastering Growth» skrevet av Brian Balfour

Markedsføringsbransjen står ovenfor et stort avhengighetsproblem. Vi blir lovet hemmeligheter, tips og triks for å løse utfordringene vi har knyttet til vekst i bedriften. Ved å ta en titt på forsiden til GrowthHackers.com eller andre selskaper som tilbyr veksthacking, vil vi fort forstå hvor besatt vi er av denne veksten. 

Som et resultat av dette, oppnår flertallet av dagens markedsførere store deler av læringen sin gjennom dette «hack-tic»-baserte innholdet. Uavhengig av hvor avhengighetsskapende disse taktikkene og verktøyene er, vil de ikke kunne hjelpe deg med din langsiktige vekstplan- eller hjelpe deg med å bli en markedsfører i eliteklassen. 

Mesteparten av verdens arbeidsplasser utvikler seg på bakgrunn av at noen finner et problem som det ikke finnes et svar til enda. Derfor finner vi de største vekstmulighetene nettopp i ukjente områder. Vi kan derfor konkludere med at svarene du leter etter for å oppnå størst mulig vekst, ikke oppnås ved å pugge metodene som har fungert for andre tidligere. Istedenfor vil du tjene mest på å holde fokus på å løse problemer som sannsynligvis ikke eksisterte før. 

Som det kontinuerlig blir understreket av Reforge, har prosessen til å bli en ettertraktet vekst- markedsfører lite å gjøre med den spesifikke hammeren i verktøykassa de- men alt å gjøre med helheten av hvordan du benytter deg av alle delene i verktøykassen for å løse nye utfordringer gjentatte ganger. Dermed stilles spørsmålet, hvordan gjør du dette?

1. Generalist eller spesialist?

Jeg har ofte blitt stilt spørsmålet: «Skal jeg være en generalist eller spesialist?»

Dette spørsmålet har blitt så populært at det blir stilt på Inbound. Jeg hater å si det, men 100% av menneskene som tok avstemningen valgte feil svar på spørsmålet. Dette var dels fordi spørsmålet presenterer to valg, som begge er falske. 

Noen av kommentatorene begynte å konkludere med riktig svar ved å si at du skulle «Forme deg selv som en T». Men hva vil det egentlig si? 

 1. Mestre det grunnleggende 
 2. Gå dypere inn på ulike temaer

La oss ta en nærmere titt på hver av disse punktene individuelt …

Mestre det grunnleggende

I boken «The 5 Elements of Effective Thinking” skildrer forfatteren Edward Burger en historie om den internasjonale komponisten og trompetisten Tony Plog som underviste en gruppe studenter:

«I løpet av timen spilte hver elev en del av sitt valgte virtuose stykke. De spilte fantastisk. Tony ga deretter en veldig lett oppvarmingsøvelse som enhver begynnende trompetist kunne bli gitt. De spilte en håndfull enkle toner- som hørtes barnslige ut i forhold til de dramatisk raske, høye tonene fra de tidligere, mer sofistikerte stykkene. Etter at de spilte den enkle frasen, tok Tony for første gang i leksjonen opp trompeten. Han spilte den samme setningen, men når han spilte den, var den ikke lenger barnslig. Det var utsøkt. Hver tone var en rik, herlig lyd. Studentenes forsøk kom ikke i nærheten- og kontrasten var forbløffende».

Poenget med historien er at forskjellen mellom mesteren og studentene skjedde på grunnleggende nivå. Dette nivået er grunnlaget som alt annet bygger på. En annen analogi vil være innen sport. Det som skiller noen som Lebron James fra den gjennomsnittlige profesjonelle basketballspilleren (se bort fra fysiske fordeler), er ikke hans evne til å dunke. Lebron vet rett og slett hvordan man dribler, passerer og skyter bedre enn de andre spillerne. Han kan rett og slett de grunnleggende egenskapene bedre enn de andre. 

Disse grunnleggende egenskapene hjelper deg med å løse ulike utfordringer knyttet til vekst, som du vil møte på en eller annen gang i løpet av din karriere. Desto bedre de grunnleggende egenskapene og ferdighetene dine er, desto mer utfordrende problemer vil du være i stand til å løse. Det grunnleggende for vekst i en bedrift er ikke søk, Facebook annonser og e-postmarkedsføring. Et sett med verktøy har heller ikke noe å gjøre med det grunnleggende for vekst. 

Det grunnleggende for vekst er:
 1. Dataanalyser – Forstå betydningen av data for å identifisere, forstå og finne nye ideer og løsninger. 
 2. Kvantitativ metode – Oversetting av historiske data til en fremtidsrettet modell for å simulere fremtiden, som skal hjelpe deg med å forstå bedre hva du burde gjøre i dag. 
 3. Brukerpsykologi – Dataene spiller ingen rolle dersom du ikke vet hvordan du kan påvirke tallene på en autentisk måte. I bunn og grunn handler det om å forstå publikums psykologi, problem og løsning for å finne ut hva brukerne dine reagerer på. 
 4. Historiefortelling – Du kan være best på alle punktene ovenfor, men for å bli den beste på å forstå vekst trenger du å vite hvordan du kan få disse tingene ut i livet på en måte som er overbevisende og interessant for målgruppen din. 

Alt annet som tekstforfattere, konverteringsoptimalisering, Facebook annonser, sosiale medier og lignende- bygger på grunnlaget av disse fire tingene. 

Det er viktig å ikke undervurdere hvor mye tid du bruker på å bygge opp det grunnleggende. Ved å lese Cialdinis bok «Influence» betyr ikke dette imidlertid at du kjenner brukerpsykologi inn og ut. Læringen din om det grunnleggende tar aldri slutt. Det grunnleggende er en kontinuerlig mestringsprosess som alltid kan forbedres. 

Gå dypere inn på ulike temaer

Hver gang jeg har vært med på ansettelser, får jeg uunngåelig mange søknader med et par års erfaring som sier at de «kjenner til» CRO, tradisjonell markedsføring, Facebook-annonser, innholdsmarkedsføring og en annen kombinasjon av 5+ ting. Søkerne hevder at de er generalister og er stolte av det. På papiret høres dette bra ut, men så snart jeg begynner å grave finner jeg ut av at søkerne er ok på mange ting, men ikke fantastiske på noen ting. 

Å være «ok» på en rekke ting, er langt mindre verdifullt enn å være fantastisk på en. 

Hvorfor er det sånn? 

Alle har mulighet til å lære seg overflaten av et subjekt. For å gå dypere krever det derimot at du løser problemer der svaret ikke finnes i noen «hack-tic»-blogginnlegg. Å gå dypere inn på et tema er noe du aldri opplever som generalist. Vi vet alle sammen at den beste måten på å bli bedre på å løse problemer, er å løse flest mulig problemer. Dette gjør at du i løpet av prosessen faktisk bygger ferdigheter som gjør at du kan gå dypt inn i noe annet. 

Når jeg ansetter, vil jeg heller ansette noen som har blitt fantastiske på en ting- fremfor en generalist. Dette er fordi når de ansatte er rå gode på en ting, er sannsynligheten større for å de blir like gode på en annen ting enn dersom de kun går inn og lærer seg overflaten av et subjekt. 

Når jeg har gitt «gå dypt» rådene til folk tidlig i en karriere, har jeg funnet ut at det føles skremmende for mange. Vanlige svar jeg får er:

 • Hva om jeg ikke liker det?
 • Jeg vil kanskje ikke feste karrieren min på det ene området.
 • Jeg vil ikke bli sittende fast der.
 • Jeg må være veldig sikker. 

To svar på dette …

En: Den eneste måten å finne svarene på disse spørsmålene er gjennom handling. Du kommer ikke til å tenke deg til disse svarene. Du må dykke inn- og bruke tid på det, for å gi deg selv en mulighet til å kjempe deg igjennom et vanskelig problem. 

To: Dette er ikke en 10-årig forpliktelse. Hvis du virkelig fokuserer på det du driver med, kan du gå dypt inn i noe nytt om et år eller to. Hvis du til slutt ikke liker det området du har valgt, er det uansett ikke bortkastet tid på bakgrunn av hvor mye kunnskap du sitter igjen med. 

Prosessen med å gå dypere inn på ulike temaer er i seg selv en ferdighet som gjør det lettere å gå dypere inn på et annet tema senere. 

2. Bestem deg for hva du jobber med

Noe som spiller en stor rolle i hvordan du lærer- er de ulike prosjektene du jobber med i bedriften din. Du bør altså velge prosjekter med omhu. Hvordan tar du beslutninger om hvilke prosjekter du skal jobbe med? 

Noen velger prosjekter basert på enkelhet, morsomhet, kreativitet, teknikker og lignende. 


Dersom du ønsker å optimalisere egen læring og karriere, er du nødt til å fokusere på en annen tilnærming. 

Mens folk flest vil posisjonere seg i en av de tre blå kvadratene som er illustrert over, vil du posisjonere deg i det grønne kvadratet. Du skal komme deg inn i prosjektene som har høy organisatorisk innvirkning og er upopulære for alle andre. Hvorfor?

Å ha høy organisatorisk påvirkning bør være selvforklarende. Prosjekter er vanligvis upopulære fordi de vanskelige og rotete. Ved å melde deg til disse prosjektene – vil du oppleve følgende endringer:

 1. Du lærer mye på en relativt enkel måte fordi prosjektet er mer utfordrende – som derfor gir deg mulighet til å lære nye ting. 
 2. Rotete prosjekter krever et dypere forståelsesnivå for å løse opp i hva enn rotet måtte være. Du blir øyeblikkelig ekspert på noe som senere har stor innvirkning for bedriften.
 3. Du setter deg selv og ditt arbeid i fokus. Disse typer prosjekter har en tendens til å ha høy synlighet i en bedrift. Du blir sett på som en leder fordi du takler noe ingen andre ønsker å berøre. Alle vil ha denne typen mennesker på laget. 

Kombinasjonen av disse tre tingene fører til raskere utvikling av dine egne ferdigheter. Hvis du lykkes med å løse et vanskelig problem, vil folk komme til deg med mer. Mulighetene vil begynne å strømme til deg istedenfor at du blir nødt til å oppsøke dem. 

3. Hold den ene foten innenfor kjente territorier

Min første jobb etter universitetet var som produktsjef hos ZoomInfo. Til å begynne med var jeg en forferdelig ansatt på alle måter. 

Jeg kom inn i en situasjon der 90% av det jeg skulle jobbe med var ting jeg ikke visste noen ting om, og som et resultat av dette kjempet jeg for å gjøre fremskritt i et hvilket som helst område. Sjefen min på den tiden dro raskt kjennskap på situasjonen, og vi hadde en lang og ærlig samtale om hva jeg var og ikke var komfortabel med å jobbe med. Derfra hjalp han til med å tilpasse prosjektet slik at en større prosent baserte seg på ting jeg visste jeg var komfortabel med- noe som likevel sørget for at jeg fortsatt arbeidet med også ukjente områder. Dette var et vendepunkt for meg. Etter denne perioden lærte jeg ikke bare raskere- men leverte også mye bedre resultater. 

Hvis du ønsker å maksimere læringen din- trenger du en fot i det kjente, samt. En fot i det ukjente. Uansett hva du jobber med, er en viss prosentandel av jobben ting du allerede vet, og den andre delen er ting du ikke kan og aldri har jobbet med tidligere. 

Du vil ikke være for langt inn i det kjente. Når alt er kjent, stopper du den kontinuerlige læringen- og over lang tid blir du foreldet når bransjen beveger seg rundt deg. Utfordringen er at det er lett å falle for langt inn i det kjente på bakgrunn av at dette føles lett, behagelig og effektivt. Likevel er en risiko at du begynner å kjede deg, noe som kan føre til at arbeidet ditt ikke blir så godt som det burde blitt. 

Å være for langt inn i det ukjente har også sine problemer. Det er lett å bli overveldet og ikke vite hvor du skal begynne- noe som gjør det umulig å gjøre fremgang. 

Jeg hører ofte at du skal hoppe i noe med begge føttene hvis du ønsker å lære. Studier har likevel vist at de mest effektive elevene lærer ved å relatere det nye med det kjente. 

I virkeligheten er det ingen perfekt 50/50 situasjon. Det du ønsker å oppnå er rekkevidden i midten. Noen ganger kan du være 70% i det kjente, og 30% i det ukjente. Andre ganger kan situasjonen være omvendt. Målet ditt er å gjenkjenne tegnene når du er i en av endene av spekteret og finne ut en måte å jobbe deg tilbake til midten. 

4. Oppnåelser over legitimasjon

Jeg studerte på University of Michigan. Selv om jeg nøyt studenttilværelsen min, ser jeg tilbake på denne tiden nå og innser at det var en ekstremt oppfyllende opplevelse. 

En del av hvorfor det ikke var så oppfyllende, var at jeg sørget for at halvparten av klassene mine var lette- for å sørge for at jeg gikk ut med et høyt snitt. Jeg trodde snittet og vitnemålet var det viktigste i verden. Selv forstår jeg nå hvor dumt det var, men den dominerende tenkningen i dag har ikke endret seg: Legitimasjonserklæringen er det som betyr noe. 

Utdanningssystemet vårt brenner et hull i hodet vårt fra barndommen til vi fullfører høyskolen om at alt handler om legitimasjon (karakterer, grader og lignende). Før internett var det denne legitimasjonen som var en av de mer effektive måtene å signalisere at du vet noe om et bestemt tema. Denne tankegangen er foreldet av to store grunner:

 1. Som Google selv har oppdaget, har legitimasjonen liten eller ingen sammenheng med å lykkes i en rolle og for å være en svært produktiv arbeider. Selskapet som var kjent for å ansette utelukkende fra de aller beste skolene i USA- har nå fjernet det fra deres kriterier. 
 2. Internett gjør vårt faktiske arbeid mer gjennomsiktig, lettere for oss å vise og lettere for andre å sjekke ut. Det finnes blant annet Github fra utviklere, Medium, Slideshare (og andre nettsteder) for forretningsfolk, Dribbble for designere og så videre. 

Det handler ikke lenger om legitimasjon. Det handler om å skape godt arbeid og deretter finne en måte å vise det frem på. Likevel, istedenfor å vise frem arbeidet på LinkedIn, ser jeg fagfolk som legger til lister med sertifikater og legitimasjon. 

Som arbeidsgiver kunne jeg imidlertid ikke bry meg mindre om at du tok et kurs og besto en prøve. Det som betyr noe, er om du faktisk kan bruke informasjonen. Fokuser på prestasjoner, ikke legitimasjon.  

5. Bygg en plattform

Hvert år de siste 7 årene har jeg tatt et par dager i desember for å reflektere over det siste året. Et av spørsmålene jeg stiller meg selv er «hva er de 20% av aktivitetene som førte til 80% av verdiskapningen?». Det er bare en ting som har stått på den listen i alle de 7 årene. Det er at jeg skriver på bloggen min. 

Det morsomme er at jeg ikke en gang skriver så ofte, men det er fremdeles på listen hvert år. Hver profesjonell mulighet som har jeg fått, kommer fra bloggen min. Jeg fikk min første jobb fra ZoomInfo fordi ansettelsessjefen min leste bloggen. Jeg fikk min første runde med VC-finansiering for Viximo fordi risikokapitalistene kjente meg gjennom bloggen. Jeg møtte risikokapitalister fra Boundless gjennom bloggen min. En stor grunn til at jeg ble ansatt hos HubSpot var på grunn av bloggen min. Den eneste grunnen til at jeg er i stand til å starte Reforge er nok en gang på grunn av bloggen min. 

Jeg sier ikke at du må skrive på en blogg, men du bør investere i å bygge en plattform for deg selv som du eier. 

Plattformen kan være en blogg, vise bilder, videoer eller andre ting. Plattformen din gir deg muligheten til å vise frem ditt arbeid, dine kreasjoner og tanker (som er veldig forskjellig fra å vise legitimasjon). 

Ved å gjøre dette vil du oppleve følgende endringer:

 1. Mulighetene kommer til deg. Når du distribuerer hardt arbeid, legger folk merke til deg og mulighetene vil strømme din vei. 
 2. Du utvikler innflytelse. På bakgrunn av at mulighetene strømmer til deg, ender du opp med å få innflytelse. Det er en mye sterkere posisjon å være den som blir ettertraktet, kontra den som ettertrakter andre ting. 
 3. Du begynner en personlig merkevare. Det er ingen hemmelighet at bedrifter med sterke merkevarer har en rekke kraftige fordeler i markedet. Det samme gjelder også for din personlige merkevare. 

Alle mennesker er ikke født til å bli forfattere- men dette betyr ikke at du ikke kan bygge en plattform. Mediet som passer deg kan for eksempel være podcast, bilder, presentasjoner eller andre ting. Verktøyene er tilgjengelige for å gjøre mediene brukervennlige, slik at du ikke lenger skal ha noen unnskyldninger. 

6. Få deg en mentor

Rådet om å skaffe deg en mentor har du sannsynligvis hørt 100 ganger tidligere. Likevel, er det svært få som faktisk skaffer seg dette. 

Sannheten er at det er utrolig vanskelig å finne seg en god mentor. Det er noe du må søke etter- og jobbe med å finne over lenger tid. Når du derimot finner den rette personen, kan forholdet vare i årevis. 

Det som derimot er enda viktigere er at du forstår hvilken verdi en mentor vil ha for deg. Den største misforståelsen er at du trenger en mentor for å gjøre et godt arbeid- noe som absolutt ikke stemmer. 

Faktisk, så er det slik at det motsatte av dette er riktig. Du starter med å gjøre et godt arbeid- noe som senere gir deg muligheten til å finne en passende mentor som kan hjelpe deg på veien videre. 

Veiledningen kommer i to ulike former:

 1. Upartiske holdninger. Alle rundt deg (familie, venner, ansatte osv) har sine egne personlige skjevheter som trekker deg i forskjellige retninger fordi de alle har en personlig innsats i resultatet på en eller annen måte. En av de største verdiene av en mentor er at personen kan tilby et objektivt perspektiv fordi personen ikke har noe å vinne på resultatet uavhengig av utfallet. 
 2. De riktige spørsmålene. Store spørsmål fører til gode svar. En god mentor vil stille deg spørsmål som du ikke ønsker å stille deg selv. I prosessen hjelper det deg med å se på et problem på en annen måte- eller det kan også hjelpe til med å avsløre informasjon du ellers ikke hadde hatt. 

7. Hvordan være proaktiv vs. reaktiv

Dersom du gjør de overnevnte punktene, vil du sannsynligvis ha mange muligheter som strømmer din vei. Likevel, vil dette skape et nytt problem: Du reagerer på ting som kommer din vei istedenfor å være proaktiv ovenfor hva du faktisk ønsker å oppnå. 

Å være reaktiv skaper nesten alltid suboptimale resultater. Det er vanskelig å si nei eller evaluere muligheter på en upartisk måte- dersom du ikke har noen forhåndsinnstilte kriterier eller filter. 

Å være proaktiv istedenfor reaktiv er mitt vanlige råd- men når jeg har sett at andre prøver å gjøre dette, har jeg lagt merke til at par vanlige problemer. Den proaktive tankegangen tvinger deg til å spørre deg selv om hva du egentlig vil. Å forstå svaret på det spørsmålet virker lett på overflaten- men for mange er dette faktisk ganske utfordrende. 

Svaret er enklere enn vi tror. Som med alle andre viktige problemer og spørsmål; «Hva vil jeg egentlig?», er det noe du ikke kan tenke deg til. Du er nødt til å handle for å finne ut av dette spørsmålet. 

Så her er mitt råd:

Istedenfor å føle at du trenger å tenke deg frem til et trygt svar- behandle det som eksperimenter.

Vi kan bryte det ned i følgende trinn:

 1. Tenk deg frem til et sett med prioriterte hypoteser om hva du vil.
 2. Design eksperimentet.
 3. Kjør eksperimentet.
 4. Analyser resultatene.

Dersom resultatene er positive- fortsett. Hvis resultatene er dårlige- stopp. Dersom du velger å stoppe kan du mate disse lærdommene tilbake til ditt neste sett med hypoteser i en rekke iterasjoner. 

Som stadig blir understreket i Reforge og på våre egne vekstlag- er læring av vekstmarkedsføringsprosessen også læringsproblemløsning. De beste «reglene» er ikke snarveier, men en langsiktig investering i å integrere mestringsprinsippene i karrieren din. 

Referanser:

https://brianbalfour.com/essays/learn-growth-marketing

https://www.reforge.com

https://growthhackers.com/posts

Makeup Mekka – En av Norges største nettbutikker på sminke

Makeup Mekka er et norskeid kosmetikkselskap som ble etablert i 2009. Selskapet har igjennom denne perioden vokst seg frem til å bli en av Norges største nettbutikker med fokus på sminke (makeupmekka.no). I dette blogginnlegget skal jeg vurdere Makeup Mekkas nettbutikk ut ifra ulike kriterier utviklet av Inevo som i hovedsak tar utgangspunkt i kundens ståsted. 

#1 – Førsteinntrykk

Kundes førsteinntrykk er alfaomega for å få kundene til å i det hele tatt vurdere å gjennomføre en handel fra din nettbutikk. For å avgjøre om en nettbutikk har et godt førsteinntrykk skal man i følge Inevo kunne svare på disse tre spørsmålene i løpet av de første 5 sekundene:

 • Har jeg kommet til riktig sted?
 • Hva er det jeg kan gjøre her?
 • Hvorfor skal jeg gjøre det her?

Det aller første jeg legger merke til når jeg klikker meg inn på makeupmekka.no er logoen deres sentrert i midten av headeren på siden deres. Dette gjør at jeg med sikkerhet kan si at jeg har ankommet riktig side. I tillegg til dette legger jeg merke til en svært oversiktlig hovedmeny- som gjør det enkelt for meg å klikke meg videre inn på hva enn jeg måtte ønske. Makeup Mekka er en klar kostnadsleder på markedet- og har mulighet til dette fordi de hopper over flere ledd i verdikjeden. Produktene deres går rett fra fabrikken og til Makeup Mekkas egne lager, istedenfor å gå innom flere ledd underveis. Derfor er prisene deres en god grunn til å skulle gjennomføre handelen på deres nettside i motsetning til hos andre konkurrenter. 

Under hovedmenyen deres dukker det opp et stort bilde hvor de reklamerer for «creme de la creme» med opptil 80% rabatt. Selv om dette bildet absolutt gir meg motivasjon til å trykke meg videre, tror jeg denne motivasjonen hadde økt om det hadde stått noe om prisbildet på produktene jeg skal trykke meg videre inn på. Dette er likevel noe de har lagt fokus på lenger ned på forsiden deres. Alt i alt er førsteinntrykket av siden svært godt, og besvarer absolutt spørsmålene som er nevnt over. 

#2 – Synlighet

For å få trafikk på nettbutikken deres er det helt essensielt å være synlig på ulike søkemotorer. Ved å Google Makeup Mekka kommer nettbutikken deres opp både som annonse og som organisk søk. Ved å søke på for eksempel «Foundation» som er et av produktene deres dukker ingen produkter fra Makeup Mekka opp. Visst man derimot gjør om dette til et long tail keyword som «billig foundation» kommer søkeresultatene opp som på bilde under. Her ser vi at makeupmekka ligger med to av fem produkter, noe som gir relativt stor sjanse for klikk. For å optimalisere synligheten bør det vurderes å benytte seg av blant annet Google Ads og SEO. 

#3 – Brukervennlighet

Når nettbutikken designes er det viktig å ha fokus på at alle i din målgruppe skal klare å finne frem på siden uten å møte på ulike utfordringer. Makeup Mekka har en fin og ryddig nettbutikk- som også fungerer svært godt på mobil og andre enheter. Ettersom det har blitt mer vanlig å søke etter produkter fra mobilen, er det viktig å ikke glemme at også nettbutikken på denne enheten må være brukervennlig- noe makeupmekkas nettbutikk er. 

#4 – Kjøpsprosess

En god kjøpsprosess er enkel for kunden og de skal ikke trenge å fylle i flere felt enn nødvendig. Makeup Mekkas kjøpsprosess er enkel og ryddig. Det er kun de absolutt nødvendige feltene som må fylles i- og dersom du har lagret informasjonen din på enheten din eller handlet på siden tidligere, fylles informasjonen automatisk inn. Betalingsløsningene deres kommer deretter opp på en ryddig måte.

#5 – Hastighet og teknologi

Tenkdigitalt.no har gjennomført en undersøkelse hvor det kom frem at 50% av brukerne forventer at en nettside skal lastes inn i løpet av 2 sekunder. 50% av brukerne vil også gi opp nettsiden deres dersom den bruker mer enn 3 sekunder på å laste inn. Hastighet er altså svært essensielt for at nettbutikken skal være attraktiv for kundene. Ved å bruke Google PageSpeed Insights rangerer makeupmekka.no med følgende resultater: 

Verken resultatet fra datamaskin eller resultatet fra mobil er spesielt gode. Personlig opplevde jeg ingen utfordringer med hastigheten når jeg selv gikk inn på nettsiden deres. Likevel, er det antageligvis mange kunder (spesielt på mobilenheter) som opplever utfordringer med hastigheten noe som kan risikere frafall av mange potensielle kunder. 

#6 – Kundetilfredshet

Når potensielle kunder søker igjennom en nettbutikk for produkter- er det viktig å få frem hva tidligere kunder mener om produktene. Ettersom Makeup Mekka som nevnt fokuserer på å holde prisbildet på produktene sine nede, finnes det en risiko for at folk rett og slett tror produktene deres ikke holder stand ettersom det finnes mange lignende produkter til mye høyere priser på markedet. Derfor er det ekstra viktig for Makeup Mekka å få frem hva tidligere kunder mener om produktene. På alle produktene deres har kundene mulighet til å legge inn en anmeldelse i etterkant av kjøpet noe som gir den potensielle kunden et godt bilde av hvordan produktet er. 

#7 – Trygghet

Trygghet er svært viktig for at potensielle kunder skal gjennomføre handelen. På forsiden av nettbutikken- plassert i overkant av headeren på siden, står det tre essensielle punkter. Med en gang får kunden beskjed om at nettbutikken er norsk, at produktene ikke testes på dyr og at de tilbyr rask levering til lave fraktkostnader. Denne tynne linjen med disse viktige budskapene er jeg sikker på er med på å gi Makeup Mekka gjennomslag på salg. Allerede her får kunden bekreftet at man kan stole på det som kommer frem i resten av nettbutikken. 

Jeg synes derimot det var noe utydelig i forhold til returordninger. Selv om det står helt konkret hvordan det foregår, kunne det vært lurt å utdype litt mer. Skal kunden legge ved et returskjema for eksempel, kan dette være nyttig informasjon å få med under dette punktet. 

Alt i alt er det likevel ingen tvil om at nettsiden er trygg å handle på!

#8 – Kundekommunikasjon

Makeup Mekkas facebookside har i overkant av 130 000 følgere. Dette betyr at de har mulighet til å nå ut til mange gjennom å poste ting på denne siden- også uten å betale for promotering. Dette er en mulighet som er godt utnyttet av selskapet og det blir regelmessig lagt ut innlegg som er relevante i henhold til produktene som selges i nettbutikken. I tillegg driver Makeup Mekka også med e-postmarkedsføring hvor de kommuniserer ut gode budskap som lanseringer og rabatter til medlemmene sine. 

#9 – Priser og utmerkelser

Makeup Mekka har fem år på rad vært en Gasellebedrift og vokser stadig. Dette kommer godt frem på deres «om oss» side i nettbutikken. 

#10 – Konsept og strategi

Konseptet til Makeup Mekka er å ha gode sminkeprodukter til gode priser. I nettbutikken deres kommer det tydelig frem hvordan de har mulighet til å oppnå dette- og hvorfor? Jo, de ønsker ikke at innkjøp av sminke skal føles som et tyveri fra bankkontoen din. Det er lite å ta selskapet på på dette punktet, da man enkelt får innblikk i hvordan og hvorfor de har konseptet og strategien de har.

Alt i alt er Makeup Mekka en svært god nettbutikk. Selvom det finnes enkelte utviklingsområdet er det likevel en grunn til at nettbutikken vokser fra år til år. Det blir spennende å følge med på utviklingen deres fremover. Jeg heier på dere!

Referanser:

https://www.makeupmekka.no

https://tenkdigitalt.no/blog/hvor-mye-koster-en-sen-nettside/
https://inevo.no/blogg/hvordan-vurdere-din-nettbutikk/

Hvordan lære i en digital studiehverdag?

Dette blogginnlegget blir noe annerledes enn mine vanlige innlegg, da vi nå har fått i oppgave å lage en video og snakke om hvilke metoder vi bruker for å lære best mulig. Sammen med mine medstudenter Synne og Ann Mari går vi i videoen inn på tema om hvordan man skal lære i en nå digital studiehverdag- og gir deg noen tips på veien! Sjekk gjerne ut videoen under!

https://www.youtube.com/watch?v=aEjfNxAa_XM&fbclid=IwAR2eEshy1isFSQB5JqnLn69mQR3oYPfQe3QeYNsqzpWCQiez7YPaASVNVg4